Nezbytnost mezigenerační spolupráce. Co ukázala Závěrečná konference k Evropskému roku mládeže?

RV, oddělení komunikace a regionální spolupráce

Dům zahraniční spolupráce

Konference spolupořádaná českým předsednictvím v Radě EU pod názvem Claim the Future se konala 6. prosince v Bruselu.

ERM závěrečná konference

Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, jehož cílem je propojit aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim šanci být slyšet. Bruselská konference Claim the Future slavnostně rok věnovaný mladým lidem uzavřela, zaměřila se na jeho odkaz a představila kontinuitu činností a iniciativ pro mládež. Konferenci pořádala Evropská komise společně s Evropským parlamentem a Českou republikou jako předsednickou zemí. Organizačně jsme akci coby národní koordinátor Evropského roku mládeže zajistili spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akce se v Evropském parlamentu zúčastnilo více než 750 lidí, další ji sledovali prostřednictvím online streamu.  

V úvodním projevu ministr školství mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, který účastníky přivítal za předsedající Českou republiku, vyzdvihl svou víru v sílu mládeže a připomněl důležitost mladých lidí během revoluce v roce 1989 v Československu. Následoval úvodní panel, ve kterém sdílely osobnosti z evropských institucí i států EU svoji vizi o roli mladých lidí ve společnosti. „Chci, abyste byli slyšet, abyste nám říkali, co funguje, abyste byli sami aktivní, abyste volili, aby volili vaši přátelé. Věřím totiž, že tak můžeme vytvořit inkluzivnější Evropu, Evropu plnou prosperity,“ obrátila se na mladé lidi se svým přáním předsedkyně Evropského Parlamentu Roberta Metsola. 

„Jsou to právě mladí lidé, díky kterým byly všechny aktivity Evropského roku mládeže úspěšné. Díky nim se poselství roku mládeže dostalo ke 150 milionům lidí nejen v Evropě a proběhlo osm tisíc různých iniciativ a aktivit na podporu mládeže. Mladí lidé jsou zdrojem inspirace a i v náročných časech nám ukázali odhodlání tvořit společně lepší budoucnost,” shrnula největší úspěchy roku mládeže generální ředitelka pro vzdělávání a kulturu Evropské komise Themis Christophidou. Velký potlesk návštěvníků v sále vyvolal video příspěvek Vadyma Guttsaize, ukrajinského ministra mládeže a sportu, který zdůraznil roli mladých Evropanů v pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. 

K budoucnosti Evropy se vyjádřili také přímo mladí lidé. Série videopříspěvků, které mohli po dobu celého roku nahrávat na platformu Youth Voices, se vyjadřovala například ke vzdělávání a dalším tématům, která mladí lidé považují za důležitá. Prostor dostala také šestice mladých lidí ze zemí předsednického tria (Francie, Česko a Švédsko), která konferenci rovněž pomáhala připravit. Skupina, která vystoupila pod příznačným označení Youth Task Force, se ve své prezentaci dotkla mimo jiné témat vzdělávání a duševního zdraví. „Tato témata na nás mají přímý vliv – na to, jak přemýšlíme, na to, jak žijeme. Věříme, že konec roku mládeže bude začátkem, nikoliv koncem mezigenerační spolupráce,“ vysvětlila Selma Kaymakci, mladá zástupkyně za Českou republiku. Právě formulace myšlenky, že konec roku mládeže nesmí být koncem aktivit povzbuzujících mladé lidi k participaci na formování budoucnosti, byla společná všem mladým řečníkům. Na téma duševního zdraví se zaměřil také příspěvek psycholožky Anity Hubner působící na Nizozemském institutu pro lidská práva. Hubner byla zároveň hostem jedné z následujících diskuzí, ve které hovořila například o důležitosti peer-to-peer pomoci, přičemž vyzdvihla i českou iniciativu Na Rovinu.

Šestice mladých lidí Youth Task Force, která byla do příprav a samotné realizace závěrečné konference zapojena, společně s ministrem školství Vladimírem Balašem a ředitelem Odboru EU na MŠMT Martinem Faturou.
Šestice mladých lidí Youth Task Force, ministr školství Vladimír Balaš a ředitel Odboru EU na MŠMT Martin Fatura. Zdroj: www.msmt.cz 

  Nezbytnost pokračovat v iniciativách, které nastartoval Evropský rok mládeže, vyzdvihl rovněž závěrečný panel konference, ve kterém vystoupili eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel, Silja Markkula, předsedkyně Evropského fóra mládeže, švédská státní tajemnice ministerstva pro mládež Petra Noreback, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Sabine Verheyen a ministr školství Vladimír Balaš. Panel uzavřela závěrečnou řečí místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. 

„Rok mládeže byl mimořádný a já doufám, že trend zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů, který započal, bude pokračovat i nadále. Možnost zapojovat se do veřejného dění by měla být samozřejmostí. Zanedlouho budeme slavit mezinárodní den lidských práv, což je další příležitost připomenout si, že každý má právo vyjádřit svůj názor,“ řekl ministr Balaš během debaty. 

Rok mládeže poukázal na nutnost podporovat mladé lidi v různých společenských oblastech a v Domě zahraniční spolupráce chceme pomáhat ve vzdělávání mladých lidí a podporovat jejich zapojování do společnosti a i nadále. „Rok mládeže vnímám jako krok k intenzivnější snaze o podporu participace mladých lidí na občanském životě. Dům zahraniční spolupráce chce toto téma podporovat nejen z role národního koordinátora roku mládeže, ale i z titulu národní agentury programu Erasmus+. Participace je totiž jednou z priorit současného programové období Erasmu. S koncem roku pro nás proto téma mládeže rozhodně nekončí,“ uvedl na závěr Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce 

V závěru zmínili účastníci odkaz Evropského roku mládeže a předali pomyslné žezlo Evropskému roku dovedností, který vyhlásila ve svém třetím projevu o stavu Unie 14. září předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Podívejte se na další fotografie z konference