Evropský rok mládeže usiluje o zviditelnění talentovaných dívek a žen, o posilování demokratické účasti mládeže a o lepší podmínky stáží

CZELO

Nová kampaň #SHEULeads zviditelní talentované dívky a mladé ženy. Evropská charta pro mládež a demokracii posílí hlasy mladých.

Iniciativa Evropský rok mládeže má podpořit mládež, přinést jí uznání za její nasazení během pandemie a pomoci jí se z ní vzpamatovat, umožnit jí aktivní zapojení a zviditelnit její hlas. Během celého roku tak budou probíhat iniciativy a kampaně podporující mladé lidi.  

Jednou z nich je i nová kampaň na sociálních sítích #SHEULeads, která byla spuštěna 8. března 2022 komisařkou Mariyí Gabriel při příležitosti Mezinárodního dne žen. Stalo se tak během slavnostní akce „How to celebrate extraordinary women: #EUwomen4future campaign seminar“. Kampaň #SHEULeads je oficiální součástí Evropského roku mládeže a jejím úkolem je zviditelnit talentované dívky a mladé ženy a podpořit je, aby se podělily o své úspěchy, zkušenosti a výzvy především v oblasti vědy a výzkumu, inovací, vzdělávání, mládeže a sportu, a o to, jak je jejich účast v evropských programech na jejich „cestě“ podpořila. Cílem je inspirovat další mladé dívky a ženy a ukázat jim, že i ony mohou stát v čele a zasluhují si být v centru pozornosti. Tato kampaň bude probíhat na sociálních sítích s hashtagem #SHEULeads. 

 

Krokem v posilování demokratické účasti mládeže a zviditelnění jejího hlasu je zahájení spolupráce Evropského výboru regionů (CoR), Evropského fóra pro mládež a dalších aktérů na spolutvorbě Evropské charty pro mládež a demokracii. Charta bude usilovat prostřednictvím konkrétních doporučení o zlepšení demokratické účasti mladých lidí na místní, národní a celoevropské úrovni a zajistí, aby byly jejich hlasy v Evropské unii formálně, kontinuálně a trvale zastoupeny. Mladí lidé se budou moci do tvorby Charty zapojit během workshopů a online konzultací, v rámci nichž budou moci vyjádřit své myšlenky a diskutovat s místními i regionálními zástupci a dalšími zúčastněnými stranami.  

Proces spoluvytváření Charty byl zahájen během 9. summitu regionů a měst v Marseille na začátku března 2022 a bude probíhat do konce roku 2022. Závěrečný ceremoniál podpisu Charty se uskuteční v prosinci 2022 na plenárním zasedání Evropského výboru regionů. Více informací naleznete na webových stránkách Evropského výboru regionů.   

 

Dalším z důležitých témat Evropského roku mládeže je zlepšování pracovních podmínek stáží pro mladé v Evropě. Prvního úspěchu v této oblasti bylo dosaženo v únoru, kdy Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) nařídil Belgii řešit problém neplacených stáží mladých lidí. Ti jsou totiž kvůli mezeře v legislativě zneužíváni jako bezplatná pracovní síla. Tento krok je výsledkem kolektivní stížnosti podané Evropským fórem pro mládež (EYF) v květnu 2017. Belgie se již zavázala problém řešit. O této skutečnosti jsme informovali také v únorovém newsletteru.  

Evropská komise chce v této oblasti podniknout i další kroky, proto by ráda slyšela názory bývalých a současných stážistů a stážistek, ale i těch, kteří by do budoucna o stáž zájem měli. Za tímto účelem spustila online průzkum, do kterého je možné se zapojit až do 18. března 2022. Na tento průzkum později na jaře 2023 naváže veřejná konzultace na stejné téma, která bude ale cílit na širší publikum.