Rok 2022 bude evropským rokem mládeže, řekla předsedkyně Evropské komise

CZELO

Ursula von der Leyen přednesla 15. září svou druhou Zprávu o stavu Unie. Zmínila se v ní také o roli mládeže a novém programu.

Ursula von der Leyen během svého projevu o stavu Unie věnovala mládeži velkou pozornost. Zdůraznila, že je důležité, aby se mladí lidé podíleli na budoucím směřování Evropy a je tedy potřeba udělat vše pro to, aby se aktivně zapojili do právě probíhající Konference o budoucnosti Evropy. Zároveň vyzvala EU instituce, aby budovaly „Unii s duší a vizí, která bude v mladých lidech rezonovat“. 

2022: Rok evropské mládeže

Předsedkyně dále oznámila návrh Evropské komise, aby se následující rok stal evropským rokem mládeže – European Year of Youth. Tohle rozhodnutí je pro mladou generaci mimo jiné uznáním za to, jak velké nasazení projevila během pandemie COVID-19. Přestože byla sama krizí těžce zasažena, aktivně pomáhala ostatním a snažila se je udržet v bezpečí. 

Tento záměr vzápětí nadšeně přivítala také předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Sabine Verheyen. Vyhlášení evropského roku mládeže je podle ní jasnou zprávou, že EU vnímá mladou generaci jako svou prioritu, je si vědoma jejích problémů a výzev, které pandemie ještě umocnila, a je připravena na ně reagovat. „Evropský rok mládeže je příležitostí k tomu, aby se do popředí dostaly potřeby a obavy mladých lidí a abychom společně hledali jejich řešení," shrnula Verheyen. Více v tiskové zprávě

EU Social 🇪🇺 on Twitter: "🌱 Higher climate ambition comes with more  social ambition. This must be a fair green transition and this is why we  proposed the new Social Climate Fund

ALMA – nový program pro mládež

Je také potřeba více podporovat ty, kteří propadnou sítem systému. Proto vznikne nový program ALMA pro mladé lidi, kteří nemají zaměstnání nebo se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy. Ten jim pomůže najít si praxi v jiném členském státě a získat tak potřebné zkušenosti a dovednosti. „I tito lidé si zaslouží zkušenost, jakou je účast v programu Erasmus+. Získají tak odbornost, vytvoří si vazby i vlastní evropskou identitu," vysvětlila von der Leyen.

Program ALMA by se měl doplňovat s programem EURES Targeted Mobility Scheme (TMS), který pomáhá lidem ve věku 18+ nalézt pracovní uplatnění nebo stáž v jiné zemi EU, v Norsku nebo na Islandu. Poskytuje jim potřebnou podporu a pomáhá s řešením problémů (např. financování jazykových kurzů, uznávání kvalifikace, náklady na dopravu a živobytí atp.). Zároveň se snaží propojit motivované a kvalifikované zaměstnance s potenciálními zaměstnavateli.

Přečtěte si celou Zprávu o stavu Unie.