Komise přijala návrh, aby se rok 2022 stal Evropským rokem mládeže

CZELO

Byla také zveřejněna nejnovější zpráva o provádění strategie EU pro mládež.

Evropská komise 14. října přijala formální návrh, aby byl rok 2022 Evropským rokem mládeže (European Year of Youth). Jednala tak v návaznosti na projev o stavu Unie v roce 2021, v němž předsedkyně Komise Ursula von der Leyen tento záměr oznámila. Podle ní Evropa potřebuje vizi, zapojení a účast všech mladých lidí, aby vybudovala udržitelnější, inkluzivnější a digitálnější budoucnost. Tato iniciativa by měla přispět k tomu, aby měli mladí lidé do budoucna více a lepších příležitostí.

y

Komise dnes rovněž vydala svou nejnovější zprávu o provádění strategie EU pro mládež. Zpráva poskytuje přehled o situaci mladých Evropanů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnanosti či v otázkách občanské a politické participace.

Cílem Evropského roku mládeže, na kterém se bude podílet Evropská komise spolu s Evropským parlamentem, členskými státy, regionálními a místními orgány, dalšími subjekty a v neposlední řadě i se samotnými mladými lidmi, je:

  • podporovat generaci, která se během pandemie nejvíce obětovala, 
  • povzbuzovat k aktivnímu zapojení všechny mladé lidi, zejména ty s méně příležitostmi,
  • propagovat příležitosti, které EU mladým lidem nabízí,
  • čerpat inspiraci od mladých lidí k dalšímu posílení EU.

Komise v současné době připravuje svůj program aktivit, vzápětí budou všechny zúčastněné strany vyzvány, aby předložily své nápady a návrhy. Brzy bude zveřejněn také průzkum na Evropském portálu pro mládež. Ve spolupráci se svými partnery plánuje Komise naplnit příští rok spoustou akcí na evropské, národní, regionální a místní úrovni, zvažuje také nové iniciativy. Aktivity se zaměří na otázky týkající se mladých lidí, které vychází také z priorit vymezených v Youth Goals (rovnost a inkluze, udržitelnost, duševní zdraví atp.).

Nyní Komise vyzývá členské státy, aby jmenovaly národního koordinátora odpovědného za organizaci jejich účasti v Evropském roce mládeže. Očekává se, že aktivity začnou v ledu příštího roku.

Více informací se dočtete na webu Komise.