Rok 2023 bude Evropským rokem dovedností

CZELO

CZELO

Ursula von der Leyen pronesla svůj třetí projev o stavu Unie. Nastínila v něm také priority ve vzdělávání a výzkumu na příští rok.

Každý rok pronáší předseda či předsedkyně Evropské komise v Evropském parlamentu tzv. projev o stavu Unie. Zmiňuje v něm, čeho bylo dosaženo v minulém roce a jakými tématy se bude Evropská komise zabývat v roce následujícím. Ursula von der Leyen zmínila řadu výzev, kterým Evropská unie čelí a nastínila, jakým způsobem se je Evropská komise pokusí řešit. Zdůraznila také několik iniciativ v oblasti vzdělávání a výzkumu.

„Ještě nikdy Parlament nejednal o stavu naší Unie v situaci, kdy by na evropské půdě zuřila válka. Přesně od té chvíle se však celý kontinent semkl v solidaritě. Opět jsme nalezli vnitřní sílu Evropy,“ zahájila 14. září svůj projev o stavu Unie Ursula von der Leyen. V roce 2022 celou Evropu trápilo několik významných událostí: přetrvávající pandemie COVID-19, stupňující se klimatická krize, válka na Ukrajině a energetická krize. Předsedkyně připomněla, že Evropa zareagovala rychle a jednotně, ale tím to neskončilo. Nadcházející měsíce budou náročné a velmi důležité, je proto nutné se na ně dostatečně připravit.   

Von der Leyen představila několik návrhů, které byly nebo budou brzo předloženy, a nastínila stěžejní iniciativy, které Komise plánuje zahájit v nadcházejícím roce. Mezi ně patří:

  • nadále podporovat Ukrajinu a její obyvatele, mimo jiné využitím plného potenciálu jednotného trhu EU;
  • zavádět opatření na podporu Evropanů při překonávání energetické krize, usilovat o snížení cen plynu, zajistit bezpečnost dodávek a konkurenceschopnost;
  • podporovat podnikatelské prostředí, zejména malé a střední podniky, s cílem zvýšit konkurenceschopnost Evropy;
  • snižovat závislosti EU na fosilních palivech z Ruska a úzce spolupracovat se spolehlivými dodavateli;
  • upevnit vedoucí postavení EU ve světě co se týče přizpůsobení se změně klimatu a ochrany přírody;
  • nadále hájit demokracii a právní stát doma i ve světě;
  • několik nových iniciativ jako jsou například Evropská kosmická strategie pro bezpečnost a obranu, Patentní licenční balíček a mnoho dalších. 

Priority v oblasti výzkumu 

V oblasti výzkumu Von der Leyen představila plán navýšit investice do energií z obnovitelných zdrojů a především do vodíku. Za tímto účelem bude vytvořena nová Evropská vodíková banka, jejímž hlavním cílem bude pomoci zajistit nákup vodíku, zejména s využitím zdrojů z Inovačního fondu. Předsedkyně Komise dále ve svém projevu upozornila i na potřebu investic do digitálního a klimaticky neutrálního hospodářství, obnovitelných zdrojů a podpory malých a středných podniků. 

S ohledem na přispívání k cílům Zelené dohody pro Evropu představí Komise v blízké době Evropský akt o kritických surovinách. Von der Leyen poukázala na potřebu ukončení závislosti na dodávkách surovin. Právě jejich dostupnost je naprosto zásadní pro úspěch transformace na udržitelné a digitální hospodářství. Z tohoto důvodu EU zvýší svou finanční účast v důležitých projektech společného evropského zájmu a bude do budoucna usilovat o vytvoření nového Fondu pro evropskou suverenitu

CZELO_2022_year of skills

Rok 2023 bude Evropským rokem dovedností 

Von der Leyen zdůraznila, že evropské podniky se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, proto je potřeba investovat do odborného vzdělávání a prohlubování dovedností. Spolupráce s podnikatelským sektorem je v tomto kontextu zásadní, jelikož právě ten dokáže nejlépe identifikovat současné i budoucí potřeby pracovního trhu. Podpora by se měla zaměřit také na vysokoškolské a celoživotní vzdělávání, jelikož je nutné vybavit potřebnými dovednostmi zaměstnance a profesionály na všech úrovních, v různých oblastech (od služeb po IT) a v různých fázích kariéry. Předsedkyně proto vyhlásila rok 2023 Evropským rokem dovedností. 

Další výzvu v oblasti vzdělávání představuje zatraktivnění EU pro zahraniční odborníky z praxe a vědce. Prvním předpokladem k dosažení tohoto cíle je snadnější a rychlejší uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí. Další iniciativa v oblasti vzdělávání, kterou von der Leyen zmínila, se týká Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Během svého projevu poukázala předsedkyně také na problematiku šíření dezinformací v akademické sféře. 

Na závěr předsedkyně vyprávěla dojemný příběh dvou dívek z Polska, které neváhaly a okamžitě se zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Jejich příběh je o tom, na čem Evropská unie stojí a o co usiluje – o srdci, charakteru a solidaritě. Celý projev a videozáznam naleznete na stránce Evropské komise.