Nová analytická zpráva se věnuje zaměstnanosti a sociální situaci mladých lidí v Evropě

CZELO

Ztráta zaměstnání během pandemie a ekonomická krize nejvíce postihly právě mladé lidi a jejich zotavení je navíc nejpomalejší.

Dne 12. července 2022 vydalo Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování svůj každoroční přehled o vývoji zaměstnanosti a sociální oblasti v Evropě. Letošní analytická zpráva Mladí Evropané: zaměstnanost a budoucí sociální výzvy ukázala mimo jiné na následující nerovnosti týkající se mladých lidí:

  • Téměř každý druhý mladý člověk pod třicet let má pracovní smlouvu na dobu určitou, zatímco u starších věkových skupin to je jen každý desátý.  

  • Ačkoliv mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly, ve většině případů to jsou právě mladí lidé, kteří čelí náročné sociální a finanční situaci spjaté s úhradou základních životních potřeb jako je ubytování.  

  • Nerovnosti v platech mezi muži a ženami existují již na začátku kariéry, kdy mladé ženy vydělávají v unijním průměru o 7,2 % méně. Tento rozdíl se však s rostoucím věkem ještě prohlubuje.  

 Existuje navíc riziko, že nerovnosti se budou v důsledku ruské válečné agrese proti Ukrajině, a tím způsobenému růstu cen, ještě zvyšovat.  

Zpráva přináší i přehled politik Evropské komise z oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, které by mohly s řešením situace mladých lidí pomoci.

Více informací naleznete ve zmíněné analytické zprávě nebo v článku na webu Evropské komise.