Stojíme u kormidla. Začíná české předsednictví v Radě Evropské unie

LuRy, DZS

V oblasti vzdělávání se zaměříme na digitalizaci vzdělávání a na well-being žáků i učitelů.

Czech presidency

Dnes přebírá Česká republika vedení v Radě EU a v následujících šesti měsících bude udávat směr celé Unie. Předsednické role se ujímáme historicky podruhé. Poprvé jsme stáli v čele EU v roce 2009.

Priority našeho předsednictví (CZ PRES) reagují na současné geopolitické výzvy, jako je zvládání uprchlické krize, posílení obranných kapacit a kyberbezpečnosti.

Priority v oblasti vzdělávání

V oblasti vzdělávání se zaměříme na digitalizaci vzdělávání a na well-being žáků i učitelů. Dalším důležitým tématem jsou předčasné odchody ze vzdělávacího sektoru a podpora inkluzivního a kvalitního vzdělávání. V popředí zůstává také téma mikrocertifikátů pro podporu celoživotního učení a zaměstnatelnosti.

V sektoru vysokoškolského vzdělávání se bude české předsednictví věnovat rozvoji iniciativy Evropských univerzit, udržitelnějším studijním výjezdům do zahraničí, digitální transformaci a automatickému uznávání studijních výsledků a kvalifikací. V oblasti neformálního vzdělávání se zaměříme na mezigenerační dialog, solidaritu a podporu Evropského roku mládeže.

Sestavení priorit našeho předsednictví výrazně ovlivnila válka na Ukrajině. Budeme se proto věnovat i krátkodobé a dlouhodobé podpoře ukrajinským žákům, studentům, pedagogům a jejich rodinám.

Priority v oblasti výzkumu

V oblasti výzkumu a vývoje se Česko plánuje zaměřit především na téma synergií mezi rámcovým programem EU pro výzkum a inovace, dalšími programy EU a národními zdroji, a na téma výzkumných infrastruktur. Synergie mezi Horizontem Evropa a dalšími komunitárními či národními programy jsou důležité pro maximalizaci společenského dopadu investic v oblasti výzkumu a inovací. Efektivní synergie jsou rovněž předpokladem k tomu, aby byly členské země EU schopny zvládnout schválené evropské výzkumné mise.

Zapojení Domu zahraniční spolupráce

V následujících šesti měsících bude Česká republika bude hostovat celou řadu formálních a neformálních setkání, na která se sjedou vrcholní evropští i světoví politici a odborníci. S organizací akcí MŠMT pomáháme také v Domě zahraniční spolupráce. V rámci oficiálních akcí v první polovině července spolupořádáme například EU Youth Conference, které se zúčastní delegace mladých lidí ze všech členských států, a na listopad chystáme další ročník konference CZEDUCON pro zástupce vysokoškolského sektoru.

Při příležitosti předsednictví  během podzimních měsíců organizujeme setkání ředitelů národních agentur programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, setkání zaměstnanců národních agentur nebo výzkumníků v oblasti mládeže. Pro odbornou veřejnost ve vysokoškolském sektoru pak pořádáme konferenci zaměřenou na digitalizaci v mezinárodním vzdělávání ve spolupráci s Academic Cooperation Association (ACA) nebo slavnostní recepci při veletrhu vysokých škol a konferenci EAIE v Barceloně.

Novinky o českém předsednictví můžete sledovat na oficiálních webových stránkách eu2022.cz.