Novinky

Cílem je vytvořit modul začleněný do tří pedagogických fakult ve třech zemích a Massive Online Open Course.

Návštěva v kanceláři CZELO, zahajovací konference k Evropskému týdnu mládeže, ale i poznávání Bruselu. Tak proběhl Kick-off Event.

I letos vám pomůže roztáhnout křídla a vyletět do světa plného nových možností.

Nová role krajů jakožto koordinátorů projektů Erasmus+ zajišťuje větší podporu kvality a inovací ve vzdělávacích institucích…

Statistiky

 • Studying and living in Czechia from the perspective of international students II

  Studying and living in Czechia from the perspective of international students II

  Report on research at Czech higher education institutions 2024
  Zobrazit (PDF 18 kB)
 • Statistiky během 20 let vzdělávání se s EU

  20 let vzdělávání se s EU

  Statistiky během 20 let vzdělávání se s EU, s programem Erasmus od roku 1998
  Zobrazit (PDF 486 kB)
 • Studium a život v Česku očima zahraničních studentů II - zpráva z výzkumu na českých vysokých školách

  Studium a život v Česku očima zahraničních studentů II

  Tato národní zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu let 2022 a 2023. Cílem studie bylo zhodnotit aktuální situaci vysokoškolského
  studia v Česku z pohledu zahraničních studentů, vyhodnotit propagační aktivity Česka jako studijní destinace, sledovat kvalitu studijních programů a dostupnost podpůrných služeb ze strany vysokých škol.

  Výzkum byl uskutečněn Domem zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), ve spolupráci s vysokými školami v souladu se Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku
  20211 a v rámci implementace Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro roky 2023 a 20242. Výzkum je dále v souladu s Exportní strategií České republiky Ministerstva průmyslu a obchodu pro období 2023–20333, která zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a atrakce kvalifikovaných zahraničních pracovníků.


  Toto šetření poprvé proběhlo již v roce 2020, díky čemuž je nyní do určité míry možné porovnávat výsledky a sledovat změny, ke kterým v průběhu let došlo, a pozorovat vývojové tendence jednotlivých parametrů v různých oblastech týkajících se vzdělávání a pobytu zahraničních studentů na českých vysokých školách. Výsledky z šetření budou užitečné zejména pro jednotlivé vysoké školy, kterým mohou pomoci při tvorbě koncepce jejich mezinárodních aktivit. Získaná data budou zároveň cenným zdrojem informací pro propagační aktivity národní iniciativy Study in Czechia. Ta je součástí DZS a jejím cílem je představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v Česku a podporovat české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.
  Zobrazit (PDF 583 kB)
 • Výsledky výzkumu přináší pohled na reálné a dlouhodobé dopady účasti na zahraničním výjezdu v rámci programů, které DZS spravuje.
  Zobrazit (PDF 1 028 kB)

Publikace

 • Mediální snídaně - Nové příležitosti programu Erasmus+ v regionálním školství

  Mediální snídaně - Nové příležitosti programu Erasmus+ v regionálním školství

  Regionální školství v prostředí mezinárodního vzdělávání, příklady dobré praxe, důvody pro akreditaci
  Zobrazit (PDF 5 492 kB)
 • Czech higher education

  Czech higher education 2024

  Český higher education 2024
  Zobrazit (PDF 2 902 kB)
 • Ceny DZS 2023

  Ceny DZS 2023

  Představujeme vám mimořádné projekty z programů DZS, které byly v letošním šestém ročníku nominovány na Cenu DZS 2023. Oceňujeme v nich přístup k inovacím ve vzdělávání a podporu inkluze, udržitelnosti a participace. Tyto projekty posouvají organizace v rámci digitalizace nebo mají významný dopad na celou oblast internacionalizace i na individuální účastníky.
  Zobrazit (PDF 20 038 kB)
 • Studium a život v Česku pohledem zahraničních studentů II

  Studium a život v Česku pohledem zahraničních studentů II

  Zpráva z výzkumu na českých vysokých školách
  Zobrazit (PDF 583 kB)

Mezinárodní studie