Dům zahraniční spolupráce se tento rok poprvé zapojuje do celosvětových oslav štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday.

Eurydice představuje nové Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major…

Reportáž z online konference "S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání", která se konala online ve dnech 24.-26. listopadu.

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Konference PREF 2020 o moderních trendech ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách se uskuteční 26. 11. online.

Konference programu Erasmus+ v odborném vzděláváním a přípravě a šíření jeho výsledků. Sledujte živě!

Vyšlo 5. číslo projektu Češi ve světě, příběhy, v němž naleznete autentická vyprávění našich krajanů žijících v Srbsku.

Národní ceny kariérového poradenství 2020 znají své vítěze. Ocenění získalo pět nejlepších projektů kariérového poradenství.

Eurydice přináší novinku The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor…