Dne 15. března 2021 přijala Evropská komise první strategický plán programu Horizont Evropa, který stanovuje strategické směry…

Dne 18. března byl zveřejněn pracovní program Evropské rady pro inovace (EIC) na rok 2021.  Z celkového rozpočtu 10 miliard eur…

Evropská komise zveřejnila novou příručku pro žadatele o granty Evropské rady pro inovace (EIC) Akcelerátoru, která seznamuje s…

Evropská komise spustila novou službu skenování duševního vlastnictví (IP) určenou projektům financovaným z programů Horizont…

Evropský inovační a technologický institut zahájil novou iniciativu Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání.

Evropská komise zveřejnila první příklady šablon projektových návrhů pro program Horizont Evropa. Šablony jsou k dispozici na…

Od 1. dubna 2021 vstoupila v platnost nová struktura generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace (GŘ RTD). Ve snaze…

Výzvy Erasmus+ 2021 jsou zveřejněny. Webináře provedou žadatele procesem podávání žádostí v jednotlivých sektorech programu.

Podcast DZS on AIR představí ve třech rubrikách mezinárodní vzdělávání z různých úhlů pohledu.

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání Czeducon se letos uskuteční 15. – 17. června.