Každoroční setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí propojilo dvacítku vyučujících

OV, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Ve dnech 25. a 26. 8. se uskutečnilo 13. setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí v netradiční online podobě.

Na základě námětů učitelů a lektorů a nabídky Univerzity Karlovy, Ústavu jazykové a odborné přípravy bylo pro účastníky připraveno celkem 8 seminářů. Učitelé a lektoři se aktivně zapojili do workshopů na téma Student a lektor, Tvůrčí psaní, Jak zpestřit online výuku, Výuka všemi smysly a Interaktivní pracovní listy. Dostali informace o programové nabídce České televize ČT edu, seznámili se s knihou ABCZ aneb H jako Havel a byl jim představen program Study in the Czech Republic.

V dopoledních hodinách 26. 8. měli účastníci možnost sledovat online semináře ze zasedací místnosti Domu zahraniční spolupráce (DZS) a po jejich skončení proběhlo v prostorách DZS neformální setkání učitelů, lektorů, bohemistů a zástupců MŠMT, MZV a DZS.

13. setkání Kraleku

Více než 25 hostů debatovalo o zkušenostech s výukou češtiny v různých destinacích v podmínkách celosvětové pandemie. Setkání přineslo řadu nových informací nejen učitelům a lektorům, ale bylo přínosem i pro instituce, které se zabývají organizací jejich vysílání.

Všichni zúčastnění se shodli, že osobní setkávání hraje v komunikaci nezastupitelnou roli a že se těší na setkání příští rok, tentokrát v prezenční podobě. "Byla to skvělá příležitost potkat se s kolegy a vyměnit si zkušenosti s výukou u krajanských komunit z různých koutů světa, což bylo velmi inspirativní," řekla Klára Moldová, učitelka u krajanů v Chicagu, USA.

U příležitosti letošního setkání vyšlo 13. číslo Krajin češtiny, jehož téma Rok 2021 – rok velkých výzev a zásadních změn ve výuce a vzdělávání z pohledu učitelů, studentů a organizací zabývajících se vzděláváním v mezinárodním kontextu plně korespondovalo s workshopy, které účastníci zhlédli.

Skupinová fotka Kralek
Učitelé u krajanů a lektoři češtiny v zahraničí na 13. setkání v prostorách DZS. V dolní řadě Dana Petrova, ředitelka DZS, Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, MŠMT a Michal Uhl, náměstek ředitelky DZS