Výzvy Erasmus+ 2021 jsou zveřejněny. Webináře provedou žadatele procesem podávání žádostí v jednotlivých sektorech programu.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí.

Rozpočet na mezinárodní aktivity ve vzdělávání vzroste oproti předchozímu období téměř dvojnásobně.

Na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus představíme, jak na stáž či studium do zahraničí.

S novým programovým obdobím Erasmus+ (2021–2027) přichází řada změn a nových prvků. Jedním z nich je také Akreditace Erasmus.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí.

Zástupci DZS a organizace odborného, školního a neformálního vzdělávání mládeže diskutovali o minimalizaci bariér nového Erasmu+.

Žáci a studenti, kteří absolvovali výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+, jsou spokojenější a úspěšnější.

Seriál Jeden den na Erasmu o studentském životě očima studentů.

České instituce patřily v uplynulém období Erasmus+ v mezinárodním srovnání mezi aktivní realizátory strategických partnerství.