Ocenění za inovativní výuku European Innovative Teaching Award 2022 získaly i české školy

Erasmus+

Ocenění uděluje Evropská komise inovativním projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

EITA 2022

Evropská komise dnes zveřejnila jména nových držitelů European Innovative Teaching Award (EITA) 2022. Hodnocení probíhá ve 4 kategoriích:

  • Předškolní vzdělávání (MŠ) 
  • Primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ)
  • Sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia)
  • Odborné vzdělávání a příprava

Oceněné projekty jsou zaměřeny na téma roku 2022 Učíme se spolu, podporujeme kreativitu a udržitelnost, které přímo navazuje na iniciativu Evropské komise Nový evropský Bauhaus (NEB).

V roce 2022 bylo oceněno celkem 98 projektů, z toho 20 v předškolním vzdělávání, 26 v primárním vzdělávání, 27 v sekundárním vzdělávání a 25 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Oceněny byly projekty z 29 evropských zemí, z toho čtyři byly realizovány českými školami:

  • Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě, Třebíč-Borovina
  • Základní škola Velvary, okres Kladno
  • Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Slavnostní předávání ocenění proběhne v Bruselu 25. října 2022 za účasti Mariyi Gabriel, evropské komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež a zástupců oceněných organizací. Národní předávání ocenění proběhne 17. října 2022 v Praze. Všem oceněným blahopřejeme k velkému úspěchu.

Podívejte se na video sestřih zástupců všech oceněných škol v Česku, ve kterém představují svoje projekty: