Evropské ocenění European Innovative Teaching Award

Evropské ocenění  “European Innovative Teaching Award” (EITA)  je aktivitou Evropské komise s cílem představit veřejnosti ty nejlepší inovativní výukové postupy využité v projektech realizovaných v rámci programu Erasmus+.  Cílem této aktivity je ocenit práci škol a jejich učitelů, zdůraznit touto cestou hodnotu evropské spolupráce na poli vzdělávání a podpořit vznikající platformu Evropský vzdělávací  prostor (European Education Area). Mezi specifické cíle ocenění patří:

 • Ocenit práci škol a zviditelnit práci učitelů 
 • Identifikovat a představit vynikající výukové a vzdělávací postupy
 • Posílit vzájemné vzdělávání mezi učiteli a pracovníky škol 
 • Zdůraznit význam programu Erasmus+ a evropské spolupráce mezi učiteli

Ocenění EITA je v roce 2021 udělováno v těchto kategoriích:

 1. Mateřské školy
 2. Základní školy
 3. Gymnázia
 4. Střední odborné školy a organizace působící v sektoru odborného vzdělávání a přípravy (VET)

V každé kategorii může být oceněn maximálně jeden projekt v každé zemi.

Jaký projekt může být nominován na ocenění?

Realizátoři oceněných projektů získají možnost zviditelnění jejich práce a příležitost navázat kontakty s ostatními oceněnými organizacemi na evropské úrovni a sdílet s nimi své zkušenosti a poznatky.

 • Evropská komise stanovila pro rok 2021 jako prioritu projekty podporující distanční či kombinované vzdělávání s cílem ukázat, jak distanční vzdělávání, jeho výukové postupy a s tím spojené adekvátní využití digitálních nástrojů a kombinované vzdělávání přispívá k efektivnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
 • Ocenění  EITA  může být uděleno pouze ukončeným projektům Erasmus+ z klíčové akce 1 (mobility) i 2 (strategická partnerství).
 • Národní agentura (DZS) nominuje do užšího výběru projekty nominované na Ceny DZS v letech 2018, 2019 a 2020. Projekty nominované na Ceny DZS byly ty projekty, které  v daném roce dosáhly nejvyššího bodového hodnocení  závěrečné zprávy o realizaci projektu a prošly hodnocením externích odborníků v oblasti vzdělávání.
 • Nominovaným projektům bude zaslán dotazník, ve kterém budou moci  doplnit svou závěrečnou zprávu o informace zaměřené na prioritu roku 2021 – tedy distanční či kombinované vzdělávání. Zaslané informace budou vyhodnoceny pracovníky DZS, členy pracovní skupiny  k EITA.
 • Konečné výsledky budou oznámeny na webu DZS a zaslány školám e-mailem v listopadu/prosinci 2021