Zahraniční výjezdy snadno a rychle. Akreditace Erasmus jako členská karta mezinárodních projektů

RV

Erasmus+

Plánujete pořádat zahraniční výjezdy pro své zaměstnance nebo žáky? Získejte Akreditaci Erasmus.

Víte, že nechcete uspořádat jen jednorázový výjezd, ale máte zájem opakovat cesty do zahraničí každý rok? Pak jsou Akreditace Erasmus právě pro vás.

Akreditace vám umožní získat finance na zahraniční výjezdy snadno díky zjednodušené žádosti, a navíc vám zaručí, že příspěvek na výjezdy získáte. Akreditaci si proto můžete představit jako svého druhu členskou kartu pro mezinárodní projekty mobilit. Akreditace se uděluje až do konce programového období, to znamená do roku 2027.

Kdo může akreditaci získat?

  • Mateřské školy, základní školy, gymnázia a další organizace působící v oblasti všeobecného školního vzdělávání
  • Střední odborné školy, odborná učiliště a další organizace poskytující odborné vzdělávání a přípravu
  • Organizace věnující se neformálnímu vzdělávání mládeže (například neziskovky, domy dětí a mládeže, nízkoprahová centra...)
  • Organizace věnující se vzdělávání dospělých (například centra celoživotního vzdělávání, knihovny, muzea...)
  • Orgány místní samosprávy

Jaké typy aktivit můžete s akreditací realizovat?

Akreditace Erasmus umožňuje zjednodušené financování projektů mobility osob, to znamená projektů zaměřených na zahraniční cesty. Díky těmto projektů mohou vzdělávací organizace a instituce pořádat výjezdy svých zaměstnanců, které podporují jejich profesní růst a osobní rozvoj. V zahraničí se mohou pedagogové a lektoři účastnit různých kurzů a školení nebo třeba stínovat zahraniční kolegy při jejich práci. Druhou možností je pořádat výjezdy svých žáků, studentů či mladých, se kterými organizace pracují. V jednotlivých sektorech vzdělávání se liší podmínky těchto výjezdů, například odborné školy mohou vysílat své žáky na zahraniční praktické stáže, neziskové organizace pracující s mládeží mohou pořádat krátkodobé výměny mládeže, během kterých se sejde skupina mladých lidí z různých zemí a společně se věnuje aktivitám na stanovené téma. Možností je celá řada, stačí prozkoumat možnosti programu Erasmus+.

Jak získat akreditaci?

Žádost o Akreditaci Erasmus můžete podat ve stanovených termínech. Právě teď se blíží letošní podzimní termín 19. října.

O akreditaci se žádá prostřednictvím online formuláře. Těžištěm žádosti je vytvoření vašeho Plánu Erasmus. V plánu musíte uvést, jak mobilitu plánujete organizovat a čeho chce vaše organizace dosáhnout její realizací. Váš Plán Erasmus by měl trvat nejméně dva roky. Pro jeho prodloužení nebude nutné podat novou žádost. Proces podávání žádosti je jednoduchý. Ve formuláři žádosti je uveden rámec pro vytvoření Plánu Erasmus. Každý oddíl obsahuje vysvětlení a pokyny. Po vyplnění a odeslání žádosti již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 4 měsíců. 

Podrobné instrukce, jak na podání žádosti o akreditaci, najdete v tomto krokovém návodu.

Před podáním žádosti doporučujeme přihlásit se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme pro všechny sektory vzdělávání. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události

Výhody akreditací

Akreditace Erasmus přináší pro žadatele mnoho výhod. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost. Příprava žádosti o akreditaci přináší vzdělávací instituci možnost zhodnotit si svou aktuální situaci a stanovit si dlouhodobé cíle pro oblast mezinárodní spolupráce. Pro organizace, které akreditaci získají, se sníží administrativní náročnost a budou se moci více zaměřit na dosažení vlastních stanovených cílů.

V případě, že s programem Erasmus+ začínáte, či máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na náš Info Desk. Základní informace o Akreditaci Erasmus a jejích výhodách naleznete také v přehledné brožuře Evropské komise. Nenechte se zmást, brožura je staršího data, a tak v ní chybí informace o akreditacích v sektoru mládeže. Uvedené informace jsou však všeobecně platné.