Erasmus Mundus: výsledky a analýza loňské výzvy

Erasmus+ CZELO

Evropská komise v srpnu zveřejnila analýzu výsledků výzvy 2021. Uspěly i 4 projekty s českou účastí.

Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) vydalo zprávu, v níž vyhodnocuje výsledky výzvy Erasmus Mundus z roku 2021. Zaměřuje se přitom na obě skupiny projektů: Společná magisterská studia Erasmus Mundus (EMJM)Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM). Analýza sleduje jak úspěšné projekty, tak všechny podané žádosti a mapuje jejich hlavní rysy. Ve zprávě zároveň najdeme porovnání trendů a úspěšnosti jednotlivých zemí ve výzvě 2021 oproti minulému programovému období (2014–2020). 

Společná magisterská studia Erasmus Mundus (EMJM) 

V roce 2021 bylo v rámci EMJM podáno celkem 70 žádostí, z nichž bylo vybráno 27 – úspěšnost byla tedy zhruba 38 %. Nejúspěšnější zemí z hlediska zapojení (ať už jako partner či koordinátor) byla v této výzvě, stejně jako v předchozím programovém období, Francie. Následovalo ji Španělsko, Itálie, Německo, Belgie, Portugalsko a Nizozemsko. 

Mezidobé porovnání zároveň poukazuje na zvyšující se účast některých zemí v programu – tento pozitivní trend můžeme pozorovat například u Portugalska, Rumunska, Chorvatska, Litvy či Srbska, ale také u České republiky (8,4 % v předchozím období vs. 14,8 % ve výzvě 2021).  

České instituce figurovaly ve výzvě 2021 v 7 žádostech, šestkrát v roli partnerů a jednou jako koordinátor. Z těchto žádostí byly vybrány k podpoře 4 (české VŠ instituce jsou ve všech partnery): 

  1. International Masters in Environmental Technology and Engineering (fáze konsolidace): Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

  1. European Master in Migration and Intercultural Relations: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

  1. Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie: Histoire, Valorisation, Didactique: České vysoké učení technické v Praze  

  1. Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region - Danube AgriFood Master: Česká zemědělská univerzita v Praze  

Co se týče typu magisterských programů EMJM, drtivá většina (89 %) je v rozsahu 120 ECTS. Z tematických oblastí nadále převládá informatika a inženýrství; environmentální studia a geovědy; společenské a humanitní vědy. Oproti předchozímu období byl v letošní výzvě vyšší zájem také o chemii, fyziku a ekonomické vědy. 

CZELO_2022_Erasmus Mundus analyza

Zdroj: Erasmus Mundus, analysis of the results of the first 2021-2027 call (joint masters and design measures)

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM) 

Projektů EMDM bylo loni předloženo 148, z nichž bylo vybráno 40. Ani jedna ze dvou českých žádostí bohužel neuspěla. 

Prohlédněte si celou zprávu Evropské komise, kde najdete přehledné infografiky, podrobné statistiky o zapojení různých programových i partnerských zemí a další informace.