Jak ovlivnila pandemie programy Erasmus Mundus a jejich studenty?

Erasmus+ CZELO

Konsorcia reagují flexibilně a jsou odhodlána pokračovat ve svých plánech, vyplývá z posledního průzkumu Komise.

Pandemie COVID-19 měla velký dopad na společné studijní programy na magisterské úrovni Erasmus Mundus (EMJM) i na vysokoškolské instituce, studenty a výzkumníky do nich zapojené. Evropská komise a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) proto zavedly během posledních dvou let několik podpůrných opatření, která měla za cíl minimalizovat negativní důsledky krize a umožnit flexibilnější fungování EMJM. Agentura zároveň zjišťovala, jak byla tato opatření účinná a jaké měla krize dopady na implementaci programů i na samotné studenty.

Odhodlání pokračovat

Agentura provedla celkem tři průzkumy. V květnu 2020 sledovala implementaci programu Erasmus Mundus v kontextu COVID-19 napříč 176 konsorcii vybranými v letech 2015 až 2019. Šetření ukázalo, že navzdory mnoha obtížím konsorcia reagovala na krizi přijetím inovativních řešení a zajištěním pokračování magisterských kurzů. Druhý průzkum z října 2020 zahrnoval 164 konsorcií a zaměřoval se na postupy, které konsorcia nakonec během akademického roku 2020–2021 realizovala.

Nyní agentura zveřejnila výsledky třetího průzkumu, který proběhl v říjnu 2021 a bylo do něj zapojeno 163 konsorcií vybraných v letech 2017–2020. Také výsledky tohoto průzkumu potvrzují schopnost konsorcií EMJM překonávat překážky přicházející v kontextu pandemie COVID-19 a dosáhnout svých původních cílů. Ukázalo se, že konsorcia jsou odhodlána podporovat své studenty a zajistit pokračování kurzů

Vzhledem k tomu, že průzkumy z října 2020 a 2021 shromažďovaly podobná data, je možné porovnat jejich výstupy. Tohle porovnání ukazuje, že konsorcia směřují ke scénářům blížícím se období před pandemií. Zatímco akademický rok 2021–2022 mohlo bez odkladu a se všemi aktivitami zahájit 44 % konsorcií, v roce 2020–2021 toho bylo schopno pouze 9 %. Navíc začátek akademického roku 2021–2022 musela odložit pouze 3 % konsorcií, ale začátek akademického roku 2020–2021 odložilo až 17 % dotázaných.

EMJM survey 1

Zlepšuje se také situace studentů těchto magisterských programů. Zatímco akademický rok 2020–2021 mohlo v zemi hostitelské univerzity bez odkladu zahájit 65 % studentů, v následujícím roce už jich bylo 83 %. Zajímavé také je, že v roce 2020 odložilo začátek studia 15 % studentů, ale v roce 2021 pouze 3 %. Tato čísla poukazují na to, že také zájem a motivace studentů neklesá, ale naopak zůstávají odhodlaní se do programů zapojit i přes řadu překážek.