Vznikne nová platforma na podporu konsorcií Erasmus Mundus 

Erasmus+ CZELO

Instituce zapojené do programů EM budou mít prostor pro intenzivnější interakci a sdílení. Nabídkové řízení trvá do 7. listopadu. 

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) nedávno zahájila výběrové řízení na podpůrnou strukturu Erasmus Mundus. Cílem výzvy je vytvoření platformy, která by sloužila konsorciím Erasmus Mundus a Evropské komisi jako prostor pro interakci a sdílení znalostí, a to jak z akademického, tak pedagogického, vědeckého i administrativního hlediska. Výzva je otevřena do 7. listopadu 2022 a smlouva bude uzavřena na dobu maximálně 48 měsíců. 

Program Erasmus Mundus existuje již od roku 2004, dosud však nevznikla žádná systematická podpora, která by umožňovala institucím zapojeným do programů Erasmus Mundus intenzivnější networking a sdílení poznatků, zkušeností a nápadů. Tato nová platforma, po které poslední dobou volala konsorcia Erasmus Mundus čím dál hlasitěji, by měla usnadnit propojení nejen institucí mezi sebou, ale také jejich interakci s Evropskou komisí a výkonnou agenturou EACEA. 

Od úspěšného žadatele se očekává, že zastřeší prostor pro spolupráci výše zmíněných subjektů a bude poskytovat odborné znalosti v oblasti akademické spolupráce a řízení společných programů. Jeho hlavním úkolem bude mapovat stávající programy a navrhovat nové způsoby vytváření sítí a spolupráce napříč komunitou Erasmus Mundus. V prvé řadě bude identifikovat osvědčené postupy a podporovat sdílení znalostí, zkušeností a nápadů, důraz však bude kladen také na vytvoření reprezentativní struktury, která by zastupovala Erasmus Mundus směrem k Evropské komisi a dalším stakeholderům. Důležitou činností bude také analýza provádění programů Erasmus Mundus a měření jejich dopadu, stejně jako následné využívání těchto výsledků k propagaci programu, zejména prostřednictvím různých akcí. 

EM support

Nabídkové řízení je otevřeno uchazečům (nebo skupině žadatelů), kteří mají zkušenosti v těchto oblastech: vzdělávací politika EU a programy související s mezinárodními vztahy; práce v sektoru VŠ vzdělávání v Evropě i mimo ni a mobilizace sítě zúčastněných stran v oblasti VŠ vzdělávání; řízení velkých mezinárodních projektů a organizování networkingových a školicích akcí pro akademické odborníky; analýza průzkumů, výzkum a vypracovávání studií o tématech souvisejících s politikou VŠ vzdělávání; organizace akcí; technická implementace webových stránek a vývoj webového obsahu. 

textu výzvy se dozvíte více o pracovních balíčcích včetně úkolů a výstupů, které by měl vybraný žadatel naplnit. Dočtete se také, jaká kritéria musí žadatel splnit, kde podat nabídku a všechny další důležité informace.