Iniciativa DiscoverEU – jízda k začlenění pomůže vycestovat i těm osmnáctiletým Evropanům, kteří čelí jakýmkoliv překážkám

MB

Erasmus+

Nový inkluzivní formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU. Umožní vycestovat mladým lidem s omezenými příležitostmi.

Díky soutěži DiscoverEU může každý osmnáctiletý Evropan každoročně vyhrát vlakovou jízdenku a cestovat po Evropě, poznávat její rozmanitou kulturu a setkat se se svými vrstevníky z různých koutů Evropy.

Od letošního roku je iniciativa součástí programu Erasmus+, který podporuje inkluzi a rovné příležitosti pro všechny. Možnost vycestovat budou mít nově rovněž mladí lidé s omezenými příležitostmi, a to v rámci nového formátu DiscoverEU – jízda k začlenění. Cílem akce je podpořit mladé Evropany, kteří by se z různých důvodů nemohli zapojit do iniciativy sami. Na rozdíl od standardního DiscoverEU, které má formu soutěže, má DiscoverEU – jízda k začlenění podobu žádosti o grant. Umožní tak organizacím nebo neformálním skupinám mladých lidí realizovat projekt, díky kterému mladí lidé se znevýhodněním vycestují do Evropy, a to buď samostatně, ve větší skupině, či s vlastním doprovodem. Žádost o finanční podporu takového projektu mohou zájemci podat do 4. října.

Výzva může být příležitostí například pro dětské domovy, speciální školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace a další instituce pracující s mladými lidmi ve věku 18 let. Zapojit se ale může i neformální skupina mladých lidí, kteří pomohou vycestovat třeba znevýhodněnému kamarádovi.

„Doplňující formát ke známé soutěži DiscoverEU umožní poznávat Evropu skutečně všem osmnáctiletým. Ať už by jim v cestování bránily fyzické, kulturní, nebo třeba ekonomické překážky, díky jízdě k začlenění bude snazší je překonat. Pro řadu mladých lidí to může být první větší zahraniční cesta, která jim dá nejenom řadu zážitků, ale může být důležitým impulsem pro budoucí studijní a pracovní výjezdy nebo zapojení do dobrovolnictví,“ říká Šimon Presser, vedoucí sekce mládeže a sportu v Domě zahraniční spolupráce.

Jak probíhá projekt DiscoverEU – jízda k začlenění?

Během jedné cesty může vlakem napříč Evropou cestovat jeden až pět osmnáctiletých lidí s omezenými příležitostmi ze stejné země. Mohou cestovat sami nebo s doprovodem, přičemž s jedním účastníkem mohou cestovat až dvě doprovodné osoby. Cesta může trvat 1 až 30 dní. Celý projekt včetně přípravy a realizace trvá 3 až 18 měsíců. Organizace či neformální skupina mladých lidí může během projektu uspořádat několik cest DiscoverEU, každé cesty se však musí účastnit jiní cestovatelé. Grant organizaci pokrývá cestovné, organizační náklady, ubytovací náklady během cesty a další výdaje potřebné k plnohodnotnému využití programu DiscoverEU. Zapojení by tak pro organizaci nemělo představovat zvláštní finanční náklady.

Podrobnější informace včetně podmínek pro zapojení a návodu, jak si podat žádost, najdete na stránce DiscoverEU – jízda k začlenění . A pokud vás iniciativa zaujala, můžete se zúčastnit našich webinářů.