Nový poskytovatel pojištění Henner začíná pojišťovat dobrovolníky od 8. 2. 2023. Krytí a principy pojištění zůstávají stejné,…

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?

Přinášíme vám kompletní přehled akcí, na kterých zapojené organizace představily své projekty a aktivity veřejnosti.

Česká republika přivítala zástupce národních agentur, kteří zajišťují chod evropských vzdělávacích programů.

Pořádáme sérii informačních webinářů k centralizovaným projektům ve výzvě 2023.

Letošní monitoring pro realizátory projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity proběhl 7. 12. v Domě zahraniční spolupráce.

Mezinárodní setkání v Praze navázalo na sérii národních seminářů, které pro neziskovky pořádáme od počátku války na Ukrajině.

Koordinátoři projektů a bývalí dobrovolníci sdíleli své zkušenosti na dvoudenním výročním setkání Evropského sboru solidarity.

Setkání sítě, které probíhá jednou ročně, pořádáme v Praze při příležitosti českého předsednictví v Radě EU.  

20. září jsme oslavili Evropský rok mládeže na druhém ročníku Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé.