První den konference SchooLink představil inovativní metody výuky i důležitost mezinárodní spolupráce pro získávání kompetencí.

Konference o školním vzdělávání probíhá až do 4. prosince hybridně.

Přečtěte si, jaké jsou podmínky financování univerzitních aliancí. Termín pro podávání žádostí je 22. března 2022.

Školení Umění sebeprezentace při práci s mládeží se uskuteční 5. 12. v Brně.

Uspořádali jsme konferenci Neformální vzdělávání mládeže jako prevence sociálních problémů a možnosti financování.

Známe termíny pro podávání žádostí ve všech sektorech vzdělávání a centralizovaných aktivitách programu.

Webinář poradí zástupcům českých vysokých škol, jak vytvořit příjemné prostředí a služby pro zahraniční studenty a zaměstnance

Asociační dohoda ze 17. listopadu umožní Severní Makedonii účastnit se těchto programů za stejných podmínek jako členské státy EU.

Ve dnech 28.-30. října proběhla online Evropská konference eTwinning 2021. Tématem roku bylo Media Literacy and Disinformation –…