Nová výzva pro projekty spolupráce občanské společnosti v oblasti mládeže, vzdělávání a odborné přípravy

Erasmus+ CZELO

Žádosti je možné podávat do 13. 12. (FPA) a 20. 12. (SGA) 2022. Výzva je určena výhradně Evropským neziskovým organizacím (ENGO).

Evropská komise zveřejnila výzvu na rok 2023 pro projekty spolupráce občanské společnosti v oblasti mládeže, vzdělávání a odborné přípravy v rámci programu Erasmus+. Jedná se o výzvu k tříleté rámcové partnerské dohodě (FPA), ale také k ročnímu provoznímu grantu (SGA). K získání grantu je potřeba získat rámcovou partnerskou dohodu, takže je nutné podat obě žádosti souběžně. Výzva je rozdělena do dvou témat: 1) Vzdělávání a odborná příprava a 2) Mládež. Každá žádost o projekt musí být zaměřena na jedno z těchto dvou témat.

Výzva je určena výhradně Evropským neziskovým organizacím (ENGO), tj. nevládním organizacím, které jsou provozovány formálně uznanou strukturou složenou z evropského orgánu/sekretariátu, který byl právně zřízen nejméně jeden rok před podáním žádosti v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu a národních organizací/poboček v nejméně devíti členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu.

V oblasti vzdělávání a odborné přípravy je cílem výzvy poskytnutí strukturální podpory Evropským neziskovým organizacím, které se zaměří na propagaci cílů a hlavních priorit Evropského prostoru vzdělávání, posílení spolupráce se všemi relevantními organizacemi a zvýšení zapojení občanské společnosti do propagace dosažených výsledků. V oblasti mládeže výzva počítá s podporou Evropských neziskových organizací, které svými aktivitami přispějí k zvyšování povědomí o Evropské strategii pro mládež a zvýšení angažovanosti a spolupráce mládežnických organizací s veřejnými činiteli.

Komise pořádá k této výzvě dne 16. 11. online infowebinář od 14:00 do 17:30. Webinář bude vysílán na stránkách Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). V případě, že jste se na infowebinář nemohli přihlásit, si můžete přečíst zápis na našem webu, nebo si pustit záznam.

Výzva se skládá ze dvou nástrojů – dohody o rámcových partnerstvích (Framework Partnership Agreement, FPA) a dohody o provozním grantu (Specific Grant Agreement, SGA).

Rámcová partnerství (FPA) jsou nástroje dlouhodobé spolupráce zastřešující pravidelné nebo opakované granty ve stejné oblasti nebo oboru a v rámci společného akčního plánu (nebo pracovního programu činností). Jsou předpokladem pro to, aby bylo možné o tyto granty žádat, ale neznamenají automatické získání grantu.

 Provozní granty (SGA) poskytují obecnou finanční podporu organizacím, jejichž statutární činnosti slouží strategickým cílům EU (např. neziskovým organizacím). Nepodporují konkrétní projekt (jako granty na akce), ale roční provozní rozpočet organizace (nebo jeho část). Provozní granty jsou vždy určeny jednomu příjemci.

Příjemci FPA jsou obvykle nejprve určeni na základě standardního postupu hodnocení a udělování grantů a poté jsou vyzváni, aby předložili své návrhy na zvláštní grantové dohody (uzavřené výzvy, adresované přímo rámcovým partnerům). Nicméně pro první rok výzvy jsou z časových důvodů souběžně zveřejňovány výzvy k předkládání rámcové dohody o partnerství (FPA) a specifické grantové dohody (SGA). Žadatelé tak musí nejdříve vyplnit žádost o FPA a poté použít číslo žádosti o FPA v žádosti o SGA.

Termín pro podávání žádostí o rámcovou partnerskou dohodu (FPA): 13. 12. 2022, 17:00 SEČ

Termín pro podávání žádostí o zvláštní grantovou dohodu (SGA): 20. 12. 2022, 17:00 SEČ

Rozpočet vyhrazený na granty v rámci tohoto rámcového partnerství v roce 2023 je 5 milionů eur pro oblast vzdělávání a odborného školení a 8 milionů eur pro oblast mládeže.  

Předpokládaný časový harmonogram výzvy:

Hodnocení obou žádostí: leden-březen 2023

Výsledky hodnocení: březen 2023

Podpis obou dohod: duben 2023

Předpokládaný počet vybraných projektů: V závislosti na počtu podaných žádostí a jejich kvalitě, Komise plánuje podepsat 25 až 40 rámcových partnerství v oblasti vzdělávání a odborného školení a 70 až 90 v oblasti mládeže.

Žádosti musí být podávány elektronicky prostřednictvím portálu FTOP. Žádosti v papírové podobě nebudou přijaty.

Více informací k výzvě najdete na portálu FTOP a v dokumentu o výzvě.

Call cooperation projects education youth 2023