Building Successful International Partnerships. Co přineslo mezinárodní školení pro koordinátory vzdělávacích projektů Erasmus+?

Markéta Tomášková, DZS, oddělení vysokoškolského vzdělávání

Erasmus+

Minulý týden jsme organizovali dvoudenní školení ve dnech 11. – 12. 10. pro akademické pracovníky i projektové manažery Erasmus+.

Školení TCA

„U nás na ústavu jsem považován za podivína, který z neznámých důvodů tráví spoustu času obskurními vzdělávacími projekty“, prohlásil jeden z účastníků první den školení. Kolegové, kteří poznámku slyšeli, se smáli a nadšeně přikyvovali, že na svých ústavech a katedrách jsou na tom podobně. V tvrdém akademickém světě, kde se úspěšnost vědeckého pracovníka měří především počtem jeho publikačních bodů, bývají totiž časově náročné vzdělávací projekty, které tyto body nepřinášejí, považovány za poněkud zvláštní koníček.

Minulý týden se tedy v konferenčních prostorách pražského Mama Shelteru sešlo třicet nadšenců, kteří ve vzdělávacích projektech, konkrétně v projektech Kooperativního partnerství Erasmus+, vidí smysl a investují nemalý čas a energii do inovací ve vzdělávání. Účastníky byli čeští akademičtí pracovníci a několik projektových manažerů a manažerek. Školení s názvem Building Successful International Partnerships se účastnilo pět zahraničních školitelů: Anna Stina Sinisalo z University of Helsinki, Shane Lordan z University College Dublin, Philipp Baur a Björn Nyström ze švédské Uppsala University a Perry Hobson z nizozemské Breda University of Applied Sciences. Pro účastníky si vedle prezentací připravili praktická cvičení ve skupinách, diskuzní otázky a řadu humorných příkladů a příhod, které atmosféru školení rozproudily.

Anna Stina Sinisalo je na University of Helsinki hlavní koordinátorkou pro Kooperativní partnerství. Když akademici píší své projektové žádosti, posílají je právě jí, aby je okomentovala a doporučila jim, jaké úpravy by měli provést, aby měli vyšší šanci grant získat. Za své několikaleté působení na této pozici si tím pádem Anna Stina vytvořila výborný přehled o tom, čeho se při plánování projektů vyvarovat a co naopak může přinést úspěch. Své zkušenosti shrnula na školení ve dvou sekcích: Finding partners for your project collaboration a Project sustainability: Using other Erasmus+ funding to support your KA2 Cooperation Partnerships project.

Školení TCA

Shane Lordan začínal jako akademik a věnoval se rané hisperolatinské literatuře, kultům svatých na Britských ostrovech a středověké Skandinávii. Od roku 2019 nicméně pracuje jako Global Projects Officer při University College Dublin Global Relations and Partnerships Team a jeho hlavním zaměřením jsou právě Kooperativní partnerství. Díky tomu se na projekty Shane dívá jako akademický pracovník – řešitel i jako pracovník projektové podpory. Jeho workshop Stakeholder engagement as a key to the success of every project byl zaměřen především na to, jak co nejlépe nastavit spolupráci, rozdělení rolí a komunikaci v projektovém týmu, aby se všichni jeho členové cítili dlouhodobě motivovaní a společně dosáhli nejlepších možných výsledků.

Perry Hobson je v současné chvíli ředitelem Academy for Tourism na Breda University of Applied Sciences v Nizozemí a má dlouholeté zkušenosti s navazováním spolupráce mezi univerzitami a soukromým sektorem. Pomáhají mu především zkušenosti, které získal díky působení na pozicích profesora turismu a prorektora na Sunway University a Taylor’s University v Malajsii a také ředitele International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE). Spolupráce s firmami je něčím, co může Kooperativním partnerstvím dát nový rozměr. Zároveň však představuje velkou výzvu a přináší určitá úskalí a rizika. Hobson ve svém vstupu Establishing cooperation with private companies prezentoval příklady ze své úspěšné praxe, osvědčené postupy a užitečné tipy.

Philipp Baur a Björn Nyström jsou kolegy z Unit for Global Partnerships na Uppsala University. Ve svých interaktivních sekcích, které se vzájemně doplňovaly, se zaměřili na téma, které zvláště v posledních letech pálilo většinu řešitelů a to sice jak úspěšně spolupracovat jako tým online a na dálku. Během své sekce Virtual and Co-Creative Methods for Successful Projects: Part 1 – Project Design and Management a Part 2 – Case studies: How to leverage digital platforms for co-creation beyond Zoom-meetings popsali, jak v projektovém týmu úspěšně spoluprác na dálku nastavit, co může koordinátor a jeho tým udělat pro to, aby si online spolupráce udržela tempo a dynamiku a prakticky předvedli, jaké nástroje mohou komunikaci oživit a zefektivnit. Ukázali, co se jim osvědčilo a přiznali, co se nepovedlo. Například když chtěl Björn během pandemie přesvědčit kolegy, aby si všichni koupili brýle pro virtuální realitu a měli porady na pasece u virtuálního ohniště, nesetkal se s takovým nadšením, v jaké doufal.

V rámci školení proběhla i panelová diskuze, ve které vedle Anny Stiny zasedli tři čeští hosté: Marie Jelínková z Karlovy univerzity, jejíž hlavní specializací je lokální integrace migrantů, Eva Janebová z Univerzity Palackého v Olomouci, kde vede Institute for Excellence in Internationalisation (IEI), a Josef Rebenda z Vysokého učení technického v Brně a CEITECu, jehož hlavními profesními zájmy jsou matematika a matematické vzdělávání.

Rádi bychom poděkovali všem za účast a za nadšení, zajímavé podněty a nápady, které s sebou na školení přinesli. Byla radost pro tak zapálenou a inspirativní skupinu akademiků, učitelů a projektových manažerů a manažerek školení organizovat. Těšíme se na příští setkání „podivínů, kteří z neznámých důvodů tráví spoustu času obskurními vzdělávacími projekty“.