Mediální gramotnost jako téma vzdělávacích projektů. Co přinesl pražský mezinárodní seminář?

Kristýna Karešová, oddělení školního vzdělávání

Erasmus+

Akce se účastnili pedagogové a zástupci z neziskového sektoru z 15 zemí.

media literacy 2022
Účastníci mezinárodního semináře Media literacy as a key skill for modern life v Praze.

V minulém týdnu naše oddělení školního vzdělávání zorganizovalo mezinárodní kontaktní seminář s názvem Media literacy as a key skill for modern life. Seminář se zaměřil na mediální gramotnost a výzvy, které s sebou přináší rychlá informační doba. Zvláště mladí lidé můžou být snadno vystaveni dezinformacím a fake news. Cílem semináře bylo nejen přiblížit téma mediální gramotnosti, ale ukázat možnost jejího zařazení do mezinárodních projektů.

Účastníci měli možnost načerpat inspiraci od zástupců českých organizací, které se věnují šíření povědomosti o tomto tématu. První seminář se zaměřoval na vzdělávací program neziskové organizace Člověk v tísni s názvem Jeden svět na školách (JSNS). JSNS mimo jiné dlouhodobě podporuje rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti. V rámci semináře se mohli účastníci dozvědět o výukových materiálech, kurzech či výzkumech, které JSNS produkuje, a jež mohou v rámci nejen svých projektů využít. Další praktickou ukázku obstaral spolek studentů známý pod názvem Fakescape. Fakescape se zaměřuje na rozvíjení klíčových kompetencí žáků jako je kritické myšlení nebo ověřování informací prostřednictvím her. Právě takovou hru si účastníci během semináře mohli vyzkoušet a zjistit, zda dokážou rozpoznat fake news a vyvarovat se dalších mediálních nástrah. Součástí semináře byla také ukázka příkladu dobré praxe, o kterou se postarala organizace GENESIS. GENESIS se nejčastěji soustředí na projekty týkající se lidských práv, aktivního občanství nebo právě mediální gramotnosti. Součástí jejich prezentace bylo představení projektu Erasmus+ realizovaném v rámci klíčové akce Partnerství pro spolupráci (KA2), na kterém se podíleli.

Media literacy as a key skill for modern life

Na základě výše zmíněných podnětů pak účastníci v týmech vytvářeli vlastní návrhy projektů obsahující téma mediální gramotnosti. Na návrzích pracovali se svými kolegy z různých evropských zemí, které měli díky semináři možnost poznat. Celkem šest týmů pracovalo s tematickými okruhy, které vzešly z jejich diskuze. Produktem týmové spolupráce byla řada inspirujících projektových návrhů, mezi nimi například: Cyberbullying – creating an interactive video; The Troll Dictionary – fact checking system devices​; Training teachers to train – creation of new materials and how to become experts, incorporating media lieracy into all subjects; Worries – closing the digital gap​ a Getting artsy! – media literacy in inter-arts projects​. Závěr semináře obsahoval zpětnou vazbu na projektové návrhy ze strany samotných účastníků a zástupkyň ze strany Domu zahraniční spolupráce. Doufáme, že se spousta projektových návrhů ze semináře objeví ve Výzvě 2023 v podobě žádosti o projekt.

Podívejte se na další fotografie z akce