Zveme vás na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+

Erasmus+ CZELO

Již tradiční Central European Joint Infodays se budou konat 10. a 11. listopadu 2022 v Budapešti. Nezapomeňte se včas registrovat.

Informační dny Erasmus+ pořádá kancelář Domu zahraniční spolupráce CZELO spolu s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Tato akce se koná v souvislosti s otevřením nové výzvy Erasmus+ 2023 a zaměřuje se zejména na mezinárodní rozměr programu, tedy aktivity podporující spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi z programových a partnerských zemí Erasmus+. Registrace je otevřena do 7. listopadu. 

Letošní ročník infodní bude zaměřen především na: 

  • Erasmus Mundus (společné magisterské programy a opatření na podporu návrhů) 

  • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

  • Jean Monnet (katedry, moduly, centra excelence a sítě) 

Tyto centralizované aktivity, které spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu, budou účastníkům představeny v rámci teoretických prezentací a praktických workshopů zaměřených na jednotlivé aktivity. Účastníci se tak první den seznámí s teoretickým rámcem, cíli a prioritami aktivit, a druhý den se dozví o praktických aspektech spojených s přípravou projektu a implementací.  

Během jedné páteční prezentace budou představeny i další centralizované aktivity, jako např. aliance Evropských univerzit, Erasmus+ virtuální výměny či Aliance pro inovace a účastníci budou moci sdílet své zkušenosti s těmito projekty. Účastníci infodní budou mít také možnost setkat se se zástupci Evropské komise, Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a národních kanceláří Erasmus+ sídlících v zemích mimo EU. Členové národních kanceláří jim vysvětlí priority zemí nebo regionů, jež zastupují, které jsou relevantní pro budoucí návrhy projektů.  

Pořadatelé infodní chtějí potenciálním žadatelům v rámci nové výzvy Erasmus+ poskytnout praktickou podporu a povzbuzení skrze podrobné prakticky zaměřené prezentace a diskuze. Akce je určena zástupcům vysokoškolských institucí z Rakouska, České republiky, Maďarska a Slovenska, které zajímá mezinárodní rozměr programu Erasmus+. 

Více informací, program a registraci naleznete na webu události.

Central European Infodays