Dne 12. května 2021 přijala Evropská komise Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, který by měl pomoci s…

Dne 5. května 2021 Evropská komise oficiálně rozhodla o ustavení konsorcia ELI ERIC, toto rozhodnutí přišlo po letech…

EACEA a GŘ EAC společně představily nové možnosti financování v rámci European Youth Together–Grassroots Action programu ERASMUS+.

Dotazník k činnostem České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO).

Při příležitosti Dne Evropy 9. května byla slavnostně zahájena konference o budoucnosti Evropy.

Dne 9. května podepsala Evropská unie spolu s 25 státy, mj. Kanadou, Čínou, Indií, Koreou, již třetí společné prohlášení ministrů…

Z programu Evropský sbor solidarity se stává hlavní nástroj Evropské komise pro sdružování mladých lidí s cílem pomáhat..

Žádosti se podávají přes F&T portál do 16. června 2021.

Vědecká rada ERC si je vědoma negativního dopadu pandemie na vědecké instituce a výzkumníky, především ty mladé, a hlavně pak…

Více času na přípravu mají žadatelé o podporu pro projekty Erasmus Mundus, Erasmus+ Sport a Partnerství pro evropské NNO.