Finanční záruka byla nově rozšířena na všechny výzvy s termínem uzávěrky do 31. prosince 2022.

Instituce zapojené do programů EM budou mít prostor pro intenzivnější interakci a sdílení. Nabídkové řízení trvá do 7. listopadu. 

Žádosti o tzv. pilotní projekty a přípravné akce se podávají přes portál FTOP do 12. října 2022. 

Evropská komise v srpnu zveřejnila analýzu výsledků výzvy 2021. Uspěly i 4 projekty s českou účastí.

Průzkum je otevřen do 15. září 2022. 

Návrh Komise bude nyní projednáván v Radě a jeho přijetí členskými státy EU se očekává do konce letošního roku.

Sběr podpisů k dohodě a možnost připojit se koalici budou zahájeny 28. září.

Mladí lidé si mohou v rámci simulace rozhodovacího procesu Rady EU vyzkoušet ministerskou roli, případně i jiné role s tím spjaté.

Ve výzvě 2022 uspělo šestnáct již existujících a čtyři nové aliance evropských univerzit.

Jednání navázalo na předsednickou konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě.