HEInnovate je bezplatný nástroj pro sebehodnocení vysokoškolských institucí vyvíjený OECD a Evropskou komisí.

Evropská komise zahájila začátkem dubna dotazníkové šetření zaměřené na podporu probíhající studie Evropské komise k vyhodnocení…

Evropská komise zveřejnila předběžný kalendář výzev Evropské rady pro výzkum (ERC) na rok 2022.

Dne 24. března 2021 spustila Evropská komise otevřenou platformu pro zveřejňování vědeckých dokumentů – Open Research Europe…

Jaké jsou vize Turingova schématu a programu pro Wales? Zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO HE k možnostem spolupráce EU a UK.

Dne 22. února 2021 zveřejnila Evropská komise pracovní program Evropské rady pro výzkumna rok 2021. Oproti H2020 došlo hned k…

Evropská komise spustila novou službu skenování duševního vlastnictví (IP) určenou projektům financovaným z programů Horizont…

Program má podporovat oboustrannost mobilit, zaměstnanecké výjezdy, strategická partnerství i oblast mládeže.

Evropská komise zveřejnila novou příručku pro žadatele o granty Evropské rady pro inovace (EIC) Akcelerátoru, která seznamuje s…

Dne 18. března byl zveřejněn pracovní program Evropské rady pro inovace (EIC) na rok 2021.  Z celkového rozpočtu 10 miliard eur…