Byl zveřejněn pracovní program Euroatomu 2021−2022

CZELO

Dne 1. července 2021 došlo ke zveřejnění pracovního programu Euroatomu na období 2021−2022. Nově zveřejněný pracovní program stanovuje cíle a konkrétní tematické oblasti, které během tohoto období obdrží financování ve výši 300 milionů eur. Tyto investice podpoří výzkum fúze a pomohou podpořit pokrok v celé řadě oblastí, od dalšího zlepšování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, až po podporu jiných než energetických aplikací jaderné technologie. Letošní výzvy se zaměřují zejména na lékařskou oblast a přímo podporují priority akčního plánu EU pro boj proti rakovině a akčního plánu SAMIRA.

První výzvy pracovního programu budou otevřeny dne 7. července 2021 a specializovaný informační den k výzvám programu Euratom se uskuteční 16. července.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.