Evropský inovační a technologický institut zveřejnil hodnotící kritéria pro výzvy z oblasti kultury a kreativního průmyslu

CZELO

Dne 6. července 2021 zveřejnil Evropský inovační a technologický institut (EIT) hodnotící kritéria výzev spadajících do nového znalostního a inovačního společenství zaměřujícího se na oblasti kultury a kreativního průmyslu (KIC CCIS). U každého projektového návrhu bude provedena kontrola přípustnosti, způsobilosti a vyloučení. Další důležitou podmínkou je finanční “životaschopnost”. Jedním z kritérií pro výběr je i specifické technické hodnocení, které bude v kategoriích excelence, kvalita a účinnost implementace a dopad posuzovat mj. strategický přístup, inovační potenciál, synergie, KIC business model a finanční plán, dopad, šíření výsledků atp. Kompletní přehled hodnotících kritérií je k dispozici na webu EIT. Zveřejnění výzev se očekává v říjnu 2021, s uzávěrkou v březnu 2022.  

Více informací naleznete v novince zveřejněné na webu EIT.