Přečtěte si o novinkách v oblasti implementace Horizontu Evropa

CZELO

Kancelář CZELO se dne 9. července 2021 účastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast implementace, v rámci kterého Peter Härtwich (GŘ RTD) informoval o připravovaných novinkách v rámci programu Horizont Evropa a nové funkcionalitě Funding & Tenders portálu.

Jedním z diskutovaných bodů byl nově zavedený hop-on mechanizmus, který si klade za cíl posílení účastí partnerů z widening zemí ve specifických tematických doménách. Nástroj umožní dodatečné zapojení partnerů z widening zemí do již běžících projektů podpořených v rámci 2. pilíře Horizontu Evropa. Výzva bude otevřená do 4. ledna 2022 s termíny uzávěrky 20. dubna a 10. listopadu 2022.

Diskuse se dále zaměřila na paušální částky (lump sums), které jsou pilotně uplatňovány od roku 2018. Cílem lump sums je snížení administrativní zátěže a vyvarování se chyb v reportování. Paušální částka pro každý pracovní balíček (WP) bude stanovena v grantové smlouvě a částka bude vyplacena po úspěšném naplnění všech plánovaných aktivit. Konkrétní výzvy, na které budou paušální částky uplatňovány, budou specifikovány v průběhu letošního roku. 

Dalšími diskutovanými body byl princip do no significant harm a nové funkcionality Funding & Tenders portálu.

Více informací naleznete v zápise kanceláře CZELO.