Evropská rada pro výzkum zveřejnila svůj pracovní program ERC na rok 2022

CZELO

Dne 14. července 2021 zveřejnila Evropská rada pro výzkum (ERC) svůj pracovní program na rok 2022 s celkovým rozpočtem více než 2,4 miliard eur, který by měl umožnit financování grantů pro více než 1100 vynikajících vědců a akademických pracovníků. Hlavními novinkami je opětovné otevření výzvy Synergy Grants, která v roce 2021 nebyla vypsána, ale také změny v popisu vědeckých výsledků tak, aby byla uznávána skutečna kvalita práce výzkumných pracovníků a hodnota a dopad všech výstupů výzkumu. Mezi další novinky patří povinnost zavedení plánů genderové rovnosti. Zároveň je zavedena možnost v projektové žádosti uvést případný negativní dopad pandemie na výzkumnou kariéru, na což bude brán zřetel během hodnocení projektů. Pracovní program rovněž obsahuje kalendář ERC výzev a rozpočet pro každou z výzev. 

Více informací naleznete na stránkách Evropské rady pro výzkum.