Evropský parlament se usnesl na budoucnosti evropského výzkumného prostoru

CZELO

Dne 8. července 2021 přijal Evropský parlament v reakci na sdělení Evropské komise o globálním přístupu k výzkumu a inovacím usnesení o budoucnosti evropského výzkumného prostoru (ERA).

Podle usnesení je dokončení Evropského výzkumného prostoru a dosažení volného pohybu výzkumných pracovníků a volného oběhu vědeckých poznatků a technologií klíčovou prioritou Evropské unie. Výzkum a inovace jsou zásadní pro zotavení EU z pandemie COVID, pro podporu a urychlení digitální transformace a přechod na zelenou ekonomiku sociálně odpovědným způsobem, jakož i pro zlepšení udržitelnosti, konkurenceschopnosti a odolnosti Unie.

Poslanci vítají navrhovaný cíl 3 % HDP investic do výzkumu a inovací. Vyzývají členské státy, aby koordinovaně zvýšily veřejné výdaje na výzkum a inovace ze současné průměrné úrovně 0,81 % HDP na 1,25 %. Národní veřejné financování výzkumu a vývoje (VaVaI) společných programů a evropských partnerství by mělo být zvýšeno z méně než 1 % na 5 %.

Evropský parlament rovněž souhlasí s klíčovou rolí univerzit a akademických institucí při vytváření ekosystémů výzkumu a inovací. Z tohoto důvodu vyzývají k vytvoření synergií mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumnými institucemi a organizacemi občanské společnosti.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropského parlamentu.