Dne 10. června 2021 byla oficiálně spuštěna Aliance Evropské unie na podporu vědecké diplomacie (The European Union Science…

Od této výzvy programu Erasmus+ na podporu inovací si Komise slibuje zvýšení kreativity a podnikavosti v EU

Jaké zelené strategie a aktivity zavádějí vysokoškolské instituce v Evropě? A v čem je zelenější nový Erasmus+ a MSCA?

Dne 7. června 2021 přijala Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) Plán rovnosti pohlaví (GEP) s cílem v celé Evropě…

Evropská rada pro inovace zahájila nový mentoringový program Women Leadership Programme, který má poskytnout specializovaný…

Dne 2. června 2021 proběhlo v Chile šesté ministerské setkání, tzv. Mission Innovation. Při této příležitosti se Evropská komise…

Dne 2. června2021 se kancelář CZELO účastnila akce„Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the…

Integrace uprchlíků, místní programy a inovace infrastruktury, boj proti dopingu. Tři výzvy jsou otevřeny do 16. června.

Dne 3. června 2021 informovala Evropská komise o výsledcích výzvy Zelené dohody pro Evropu. Výzva s celkovým rozpočtem 1 miliardy…

Dne 31. května 2021 se kancelář CZELO účastnilasetkání pracovní skupiny IGLO pro mezinárodní spolupráci na téma vědecké…