Země s rozšiřující účastí a jejich zapojení do ERC projektů: čím je nízká míra jejich úspěšnosti způsobena?

CZELO

Pracovní skupina IGLO pro oblast ERC se věnovala tématu zapojení zemí EU 13 do projektů ERC, přečtěte si zápis z tohoto setkání.

Dne 27. října 2021 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny IGLO pro oblast Evropské rady pro výzkum (ERC) na téma zapojení zemí s rozšiřující účastí do projektů ERC. Byly představeny jak statistické údaje a tendence pojící se k účasti zmíněných zemí v období 2012−2018, tak hlavní příčiny nízké úspěšnosti zasílaných žádostí o ERC granty v rámci těchto zemí, ale také nástroje a opatření ERC na podporu a posílení jejich účasti. 

Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO.