Nová příručka pomůže městům připravit se na novou misi „Klimaticky neutrální a inteligentní města“

CZELO

Výzva k vyjádření zájmu umožňující městům vyjádřit svůj zájem o účast v této misi bude otevřena v polovině listopadu.

Evropská komise zveřejnila informační balíček o misi „100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030“. Mise představují nový nástroj, který zahrnuje soubor opatření, jako jsou výzkumné a inovační projekty, politická opatření a legislativní iniciativy, jež mají ve stanoveném časovém rámci dosáhnout konkrétních cílů s velkým společenským dopadem.

Cílem mise, která byla spolu s dalšími oficiálně zahájena 29. září 2021 je následující:

  1. Mít do roku 2030 nejméně 100 evropských měst, která budou chytrá a klimaticky neutrální
  2. Zajistit, aby tato města fungovala jako experimentální a inovativní uzly, které pomohou ostatním evropským městům stát se do roku 2050 klimaticky neutrálními 

 

Opatření, která povedou ke klimatické neutralitě, přinesou řadu dalších, ještě viditelnějších pozitiv: lepší kvalitu ovzduší, méně dopravních zácp a vytvoří prostor, ve kterém se lépe žije. 

 

Nově zveřejněný dokument se skládá ze dvou částí:  

Část 1 – praktická příručka “Understanding the Cities Mission”, která má městům napomoct připravit se na výzvu k vyjádření zájmu, kterou Komise plánuje zveřejnit v druhé polovině listopadu. 

Výzva k vyjádření zájmu umožní městům vyjádřit svůj zájem o účast v této misi a předložit informace o své současné situaci, probíhající práci a budoucích plánech v oblasti klimatické neutrality. Města se již mohou předběžně registrovat. Registrace bude dostupná i po otevření výzvy a její vyplnění bude nezbytnou podmínkou pro přístup k dotazníku, který budou muset města vyplnit, aby mohla reagovat na výzvu k vyjádření zájmu.  

Část 2 – krátký průvodce k městské klimatické neutralitě, který je zamýšlen jako vodítko během samotné implementace mise. 

 

V této souvislosti byl rovněž zveřejněn dokument s často kladenými otázkami, který mimo jiné zahrnuje i otázky položené během informačního webinářů dne 1. října 2021. 

 

Více informací naleznete na webové stránce Evropské komise.