Nově zahájené mise napomůžou s řešením velkých výzev

CZELO

Evropská komise dne 29. září 2021 zveřejnila dlouho očekáváné sdělení k misím a oficiálně tak došlo k zahájení pěti misí programu Horizont Evropa. Mise EU představují nový a inovativní způsob spolupráce všech aktérů a zlepšení života lidí v Evropě i mimo ni. Jejich cílem  je řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí. Konkrétně se jedná o: boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochranu oceánů, moří a vod, život v zelenějších městech a zajištění zdravé půdy a potravin. Oblasti misí byly vybrány tak, aby odpovídaly prioritám Komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu, Evropa připravená na digitální věk, Evropský plán boje proti rakovině, Hospodářství ve prospěch lidí a Nový evropský Bauhaus.

Horizon Europe missions: a new approach to research and innovation -  Euromontana

Mise představují nový nástroj, který zahrnuje soubor opatření, jako jsou výzkumné a inovační projekty, politická opatření a legislativní iniciativy, jež mají dosáhnout konkrétních cílů s velkým společenským dopadem a ve stanoveném časovém rámci.

Vzhledem k tomu, že k naplnění cílů misí je potřeba více než jen výzkum a inovace, kromě zdrojů z programu Horizont Evropa bude mít pro jejich úspěch zásadní význam i podpora z jiných evropských a vnitrostátních programů a veřejné a soukromé investice na úrovni EU, na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Aby byly mise úspěšné, bude mít každá z nich konkrétní časový rámec a rozpočet uzpůsobený dané výzvě a prováděcímu plánu.

V souvislosti se spuštěním misí dojde koncem roku 2021 k aktualizaci pracovních programů Horizontu Evropa.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.