Pobaltské státy a Benelux uzavřely dohodu o uznávání akademických kvalifikací

CZELO

Dohoda může sloužit jako příklad automatického uznávání v rámci celé Evropy. Připojit se mohou i další státy v rámci EHEA.

Státy Beneluxu a pobaltské země uzavřely 27. září 2021 novou multilaterální dohodu o vzájemném automatickém uznávání vysokoškolských kvalifikací. Šest signatářských zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) tak ještě více prohloubilo spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání.

g

Jedná se o jedinečnou meziregionální dohodu, která může sloužit jako příklad automatického uznávání v rámci celé Evropy. Díky ní budou vysokoškolské (VŠ) tituly a diplomy získané v jednom z uvedených států uznány i ve všech dalších zemích, které dohodu podepsaly. Tento krok značně usnadní mezinárodní spolupráci a mobilitu mezi pobaltskými zeměmi a Beneluxem. Dohoda je otevřena také ostatním státům Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), kam patří i Česká republika.

Státy Beneluxu a Pobaltí staví na už déle trvající spolupráci v rámci regionů i mezi nimi. Již dříve využívaly dohod o vzájemném uznávání VŠ kvalifikací, ty ovšem neměly tak komplexní charakter. Během příprav byla dohoda konzultována s Evropskou komisí a byly analyzovány reformy VŠ vzdělávání všech šesti zemí – včetně zajištění kvality a transparentnosti hodnocení i uznávání kvalifikací. Analýzy potvrdily, že systémy pobaltských států a Beneluxu jsou v souladu s principy EHEA a nejsou mezi nimi zásadní rozdíly.

Klíčovým prvkem spolupráce je důvěra – a to jak důvěra v diplomy a kvalifikace uznávané ostatními zeměmi, tak důvěra v sílu evropské a mezinárodní spolupráce. Důležitými pilíři dohody jsou kromě uznávání také zajištění kvality a transparentnost. Státy, které by se chtěly k dohodě připojit, proto musí ratifikovat lisabonskou smlouvu, uplatňovat systém zabezpečování kvality podle evropských norem a dodržovat Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání pro zajištění transparentnosti.

K problematice automatického uznávání diplomů a kvalifikací se v říjnu sešla také pracovní skupina IGLO pro vysokoškolské vzdělávání. Zúčastnily se jí i zástupkyně Litvy a Belgie, které přiblížily charakter dohody, její přípravu i možnosti připojení dalších států. Přečtěte si zápis.