Během Evropských dní pro výzkum a inovace, které se konaly ve dnech 23. a 24. června 2021, spustila Evropská komise novou…

Vysokoškolské instituce jako most mezi vzděláváním, výzkumem, inovacemi a službou společnosti!

Koalice #EducationForClimate vznikla počátkem tohoto roku s ambicí co nejrychleji mobilizovat pedagogy a studenty

Dne 14. června 2021 EIT oficiálně představilo svou novou strategickou inovační agendu (SIA) pro období 2021−2027, stalo se tak…

Jaká je evropská strategie globální spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací?

Dne 21. června 2021 došlo ke zveřejnění Evropského srovnávacího přehledu inovací jednotlivých zemí pro rok 2021 (EU Innovation…

Kancelář CZELO se dne 16. června 2021 účastnilasetkání pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci, v rámci něhož Adam Tyson (GŘ…

Chcete pomoct se zkvalitňováním počáteční přípravy i dalšího vzdělávání učitelů? Nenechte si ujít novou výzvu Erasmus+.

Jakou cestou se má vydat vzdělávání, aby pomohlo dosažení klimatické neutrality? Debatu pořádá 22. června Evropská komise.

Dne 1. června 2021 se kancelář CZELO zúčastnila webináře What can MSCA under Horizon Europe do to Boost Your Business?, který…