Co přinesla konference k novému evropskému výzkumnému prostoru?

CZELO

Slovinské předsednictví v Radě EU zveřejnilo souhrnnou zprávu s výsledky vyplývajících z diskuse na konferenci „Nový evropský výzkumný prostor – směrem k odpovědné znalostní společnosti 3. tisíciletí“, která se uskutečnila ve dnech 25. a 27. října 2021. Konference se zúčastnily zainteresované strany z různých oblastí výzkumu a inovací se zájmem o evropský výzkumný prostor. Mezi účastníky patřili mimo jiné politici, výzkumní pracovníci, investoři, výzkumné organizace a zástupci průmyslu. Cílem konference bylo zapojit zúčastněné strany do nového ERA prostřednictvím šíření informací a shromažďování jejich doporučení k zahájení jeho implementace.

Zpráva obsahuje 41 doporučení, která se dotýkají čtyř témat, která byla projednávána během druhého dne konference:

  • ERA pro výzkumné infrastruktury;
  • ERA pro budoucí výzkumné kariéry;
  • ERA pro otevřenou vědu;
  • ERA pro ekonomiku.