Jak vznikají portfoliové projekty v rámci EIC Pathfinder Challenge?

CZELO

Pracovní skupina IGLO pro oblast zdraví se věnovala tématu portfoliových projektů v rámci EIC.

Kancelář CZELO se dne 12. listopadu 2021 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast zdraví, v rámci kterého byly představeny příležitosti pro výzkumné projekty na téma zdraví financované Evropskou radou pro inovace (EIC). Speciální pozornost pak byla věnována programu EIC Pathfinder a EIC Health portfolio přístupu.  Portfoliový přístup představuje ucelený soubor projektů, jejichž oblasti bádání jsou na základě přístupu top-down předem stanoveny.

Nepostradatelnou roli v portfoliových projektech hrají projektoví manažeři, kteří vytipovávají vhodná témata pro portfolia, za tímto účelem sledují současné trendy v průmyslu a vývoj průlomového výzkumu v akademické sféře. Na základě těchto informací předvyberou vhodná témata. Výběr témat probíhá od stanovení širšího sektoru (např. zdraví a biotechnologie), poté se toto zúží na tematickou oblast (např. buněčná a genová terapie), z níž se vybere specifické téma (mRNA genová terapie). Do procesu výběru témat jsou zapojeni i seniorní externí odborníci, členské státy, správní rada EIC (EIC Board) a relevantní generální ředitelství Evropské komise. Pro rok 2021 byla vybrána následující témata: živé materiály, vodík, povědomí, mozek a buňky a geny.

Rolí programových manažerů je nejen identifikovat vhodná témata, ale i rozvíjet a implementovat vizi daného portfolia a v současné době podporovat potenciální inovace pro vytváření trhu, a daná portfolia spravovat.

Jak je takové portfolio sestaveno? Podané projektové žádosti jsou nejdříve hodnoceny jednotlivými externími experty (tzv. Remote evaluation –⁠ vzdálené hodnocení), následně se vyjádří Hodnotící výbor pro portfolia (Portfolio Evaluation committee), jehož součástí je i programový manažer. Po tomto dvoustupňovém hodnocení může dojít k vytvoření portfolia, resp. k přiřazení úspěšných projektů do portfolií.

Účast na projektech využívající portfoliový přístup je možný prostřednictvím výzev EIC Strategic Challenge Calls. V roce 2021 byly vypsány následující EIC Pathfinder Challenge výzvy pro tvorbu projektových portfolií: 

  • Oblasti zdraví a biotechnologie: Emerging technologies in cell and gene therapy (výzva uzavřena 27. října 2021); Tools to measure and stimulate activity in brain tissue  

  • Oblast živé materiály: Engineered living materials (výzva uzavřena 27. října 2021) 

Příklady některých EIC projektových portfolií: Modelling pancreatic diseases with bioprinting (project Pan3DP), A Synthetic Biology approach for mRNA (project NEWmRNA) a další.

Více informací naleznete v pracovním programu EIC na rok 2021, v kapitole EIC Strategic challenges (str. 45–71).  

Prezentace z akce je k dispozici zde.