První výzva k předkládání projektů pro nový Nástroj pro meziregionální inovační investice (I3)

CZELO

Dne 24. listopadu 2021 došlo k spuštění nového nástroje financování v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Nástroj pro meziregionální inovační investice představuje nový nástroj financování na období 2021–2027, který vyčleňuje 570 milionů eur na podporu uvádění na trh a rozšiřování meziregionálních inovačních projektů ve sdílených prioritních oblastech inteligentní specializace. Bude podněcovat rozvoj evropských hodnotových řetězců se silným aspektem soudržnosti, neboť nejméně polovina jeho finančních prostředků bude určena pro méně rozvinuté regiony. 

Nástroj I3 bude podporovat partnerství výzkumných pracovníků, podniků, občanské společnosti a orgánů veřejné správy s cílem určit a přesněji vymezit společné oblasti investic. Podporovány budou rovněž synergie s akcemi podle programu Horizont Evropa a Programu pro jednotný trh.

Více informací k I3 naleznete v zápise kanceláře CZELO z pracovní skupiny IGLO pro otázky regionální politiky.

První výzva k předkládání návrhů v rámci nástroje I3 má hodnotu 145 milionů eur a pokrývá období let 2021 a 2022.

Výzvy k překládání projektů v rámci nástroje I3 mají dvě složky:

  • Složka č. 1 – finanční a poradenská podpora pro investice do meziregionálních inovačních projektů

Pro vyspělá partnerství s cílem pomoci jim urychlit uvádění na trh a rozšiřování inovativních řešení v prioritních oblastech sdílené inteligentní specializace, jakož i vytvořit portfolio investičních projektů. V této složce je podněcována spolupráce mezi rozvinutějšími a méně rozvinutými regiony. Tato složka je zaměřena zejména na malé a střední podniky a začínající podniky, jimž často chybějí zdroje na testování svých nápadů, koncepcí a inovací.

  • Složka č. 2 – finanční a poradenská podpora pro rozvoj hodnotových řetězců v méně rozvinutých regionech

Pro vznikající partnerství s cílem pomoci jim urychlit uvádění na trh a rozšiřování inovativních řešení v prioritních oblastech sdílené inteligentní specializace, jakož i vytvořit portfolio investičních projektů. Cílem této složky je zejména zvýšit schopnost regionálních inovačních ekosystémů v méně rozvinutých regionech účastnit se globálních hodnotových řetězců, jakož i schopnost účastnit se partnerství s jinými regiony.

Zdroj: Evropská komise