Budování inovačních kapacit vysokých škol: nová výzva

CZELO

Byla otevřena druhá výzva EIT na podporu inovačních a podnikatelských kapacit VŠ institucí. Přihlaste se na prosincové webináře.

Evropský inovační a technologický institut otevřel 18. listopadu druhou výzvu Budování inovačních kapacit vysokých škol. Výzva nabízí vysokým školám a univerzitám příležitost navrhnout aktivity, které by zlepšily jejich podnikatelské a inovační kapacity. Za účelem představení výzvy se v prosinci uskuteční tři informační webináře, během kterých budou představeny podmínky způsobilosti, proces hodnocení, administrace a to, jak definovat IVAP (Innovation Vision Action Plan).

Termíny webinářů

Kromě toho uspořádá tým HEInnovate pro potenciální žadatele 13. prosince od 17:00 do 18:15 webinář k využívání webové stránky the HEInnovate website a také sebehodnotícího nástroje. Školení bude nehráváno a zveřejněno.

Konsorcia se mohou zaměřit na několik témat:

  • Podpora institucionálního zapojení a změn
  • Posilování partnerství
  • Rozvoj inovací a podnikání
  • Zvyšování kvality podnikatelského vzdělávání
  • Vytváření a šíření znalostí

Vybráno bude až 40 konsorcií, přičemž každý projekt obdrží grant v maximální výši 1,2 milionu eur. První fáze financování bude probíhat od července do prosince 2022 a během tohoto období bude projektům přiděleno až 300 tisíc eur. Po úspěšném dokončení první fáze bude následovat fáze druhá od ledna 2023 do června 2024 s příspěvkem ve výši až 900 tisíc eur.

Více informací se dočtete na stránce Evropského inovačního a technologického institutu. Přečtěte si také o projektech, které uspěly v první výzvě, jsou mezi nimi i tři české univerzity.