EIT podpoří 23 projektů budování inovačních kapacit vysokých škol

CZELO

Evropský inovační a technologický institut zahájil novou iniciativu Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání.

Cílem iniciativy je podpořit vysokoškolské instituce, aby naplno využily svého inovačního potenciálu. Vybráno bude 23 pilotních projektů a každému z nich bude přiděleno až 1,2 milionu eur. 

Aktivity se mohou zaměřit na několik témat souvisejících s posílením podnikatelských a inovačních kapacit vysokoškolských institucí:

  • Podpora institucionální angažovanosti a změn
  • Posilování partnerství mezi podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými organizacemi
  • Rozvoj služeb podporujících inovace a podnikání
  • Zvyšování kvality podnikatelského vzdělávání
  • Tvorba a diseminaci znalostí

Termín podávání přihlášek je 25. května. Projekty budou vybrány v červenci 2021 a implementovány během následujících 2 let. Více informací najdete na webu EIT.