Dne 30. června 2021 Evropská komise oficiálně zahájila činnost Znalostního onkologického centra EU, které si klade za cíl…

Evropská komise zveřejnila seznam přibližně 115 zemí s nízkými a středními příjmy, jejichž účast bude možné automaticky…

Sektor odborného vzdělávání a přípravy jako klíčový hráč v úsilí o zelenější a udržitelnější Evropu?

Výzva má podpořit sítě VŠ institucí, spolupráci s okolními ekosystémy a připravit instituce na nové trendy evropského vzdělávání.

Během Evropských dní pro výzkum a inovace, které se konaly ve dnech 23. a 24. června 2021, spustila Evropská komise novou…

Vysokoškolské instituce jako most mezi vzděláváním, výzkumem, inovacemi a službou společnosti!

Koalice #EducationForClimate vznikla počátkem tohoto roku s ambicí co nejrychleji mobilizovat pedagogy a studenty

Jaká je evropská strategie globální spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací?

Dne 14. června 2021 EIT oficiálně představilo svou novou strategickou inovační agendu (SIA) pro období 2021−2027, stalo se tak…

Dne 21. června 2021 došlo ke zveřejnění Evropského srovnávacího přehledu inovací jednotlivých zemí pro rok 2021 (EU Innovation…