Přihlášky je možné podávat do 21. října 2021.

Evropská komise dne 29. září 2021 zveřejnila dlouho očekáváné sdělení k misím a oficiálně tak došlo k zahájení pěti misí programu…

Švýcarská národní vědecká nadace (SNSF) oznámila přechodná opatření týkající se nástrojů pro jednoho příjemce programu Horizont…

Dne 28. září 2021 proběhl první den zasedání Rady pro konkurenceschopnost zaměřený na oblast výzkumu.

Island a Norsko se staly prvními dvěma zeměmi, které byly formálně přidruženy k programu Horizont Evropa.

Aplikace je důležitým milníkem v digitalizaci programu Erasmus+. Slibuje méně papírování a jednodušší administrativu mobilit.

Diskuze s Tomášem Rektorem o duševním zdraví v kontextu pandemie přilákala přes 60 účastníků. Akce se konala 22. září v Bruselu.

Nový dokument Komise přibližuje synergie mezi Erasmem a Horizontem Evropa, uvádí i praktické příklady.

Dne 19. září 2021 vyhlásila Evropská komise vítěze 32. ročníku soutěže EU pro mladé vědce (EUCYS). Soutěže se zúčastnilo 158…

V návaznosti na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen o stavu Unie ze dne 15. září 2021 zřídila Evropská komise…