Proběhla již desátá edice školení projektových manažerů zemí V4

CZELO

Ve dnech 22., 23. a 25. listopadu 2021 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4.

Školení se celkově účastnilo 40 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Estonsku, Litvě, Rumunsku, Kypru, Irsku, Řecku a Německu. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu.

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů v Bruselu mezi své standardně poskytované služby, z důvodu pandemie spojené s koronavirem však letošní ročník proběhl virtuálně.

Zástupci EK ve svých příspěvcích hovořili zejména o novinkách v rámci Horizontu Evropa se zaměřením na mise a nový přístup k partnerstvím, otevřeném přístupu k výzkumným datům, komunikaci a diseminaci výsledků projektů, auditech projektů H2020 a změnách v grantové dohodě a celkové implementaci, kterou Horizont Evropa přinese. Diskuze proběhly také na téma synergií mezi programem Horizont Evropa a Erasmus + a na téma plánů genderové rovnosti, které budou od příštího roku kritériem způsobilosti. Odborníci se znalostí bruselského prostředí a zástupci belgických institucí také sdíleli svůj pohled na možnosti vytváření spolupráce napříč Evropským výzkumným prostorem, a to například za pomocí COST akcí.

Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční na jar 2022 a o jeho konání vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Sedm českých účastníků a účastnic zastupovalo tyhle instituce:

  • Česká zemědělská univerzita v Praze

  • Sociologický ústav Akademie věd České republiky

  • Univerzita Palackého v Olomouci

  • Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky

  • Fakultní nemocnice Plzeň

  • Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Program školení naleznete zde.