Dotazník k činnostem České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO).

Při příležitosti Dne Evropy 9. května byla slavnostně zahájena konference o budoucnosti Evropy.

Dne 9. května podepsala Evropská unie spolu s 25 státy, mj. Kanadou, Čínou, Indií, Koreou, již třetí společné prohlášení ministrů…

Z programu Evropský sbor solidarity se stává hlavní nástroj Evropské komise pro sdružování mladých lidí s cílem pomáhat..

Žádosti se podávají přes F&T portál do 16. června 2021.

Vědecká rada ERC si je vědoma negativního dopadu pandemie na vědecké instituce a výzkumníky, především ty mladé, a hlavně pak…

Více času na přípravu mají žadatelé o podporu pro projekty Erasmus Mundus, Erasmus+ Sport a Partnerství pro evropské NNO.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil cestovní mapu a harmonogram nového znalostního a inovačního…

Cílem aktivity je propojovat vzdělávání a „svět práce“. Jaké příležitosti přináší nová výzva? Přečtěte si zápis ze semináře.

Nový evropský Bauhaus (NEB) je kreativní interdisciplinární iniciativa Evropské komise. NEB v sobě sdružuje cíle Zelené dohody…