Nový nástroj EU Soil Observatory mapuje degradaci půdy

CZELO

61 % půdy v Evropské unii je podle nové mapy ve špatném stavu.

Celkem 15 indikátorů, se kterými nástroj pracuje, umožňuje poprvé přehledně monitorovat stav půdy ve státech EU. Ty jsou podle nového dashboardu v nezdravém stavu, a to celkem 61 % z nich. Detailní rozbory naznačují, že hlavními problémy evropské půdy jsou ztráta organického uhlíku, nedostatek biodiverzity a degradace rašelinišť. Často se také jedná o kombinaci těchto tří nedostatků.

Nástroj EU Soil Observatory vznikl spoluprací European Soil Data Centre, Evropské agentury pro životní prostředí (European Environment Agency) a Společného výzkumného střediska Evropské komise (Joint Research Centre). Novinkou je hlavně nastavení hraničních hodnot degradačních procesů půdy, podle kterých lze jednoduše určovat jejich zranitelnost vůči škodlivým procesům. V budoucnu má mapa také zohlednit lokální hraniční hodnoty, vzhledem k různým druhům půdy a biomům v EU, a zvýšit tak přesnost celého nástroje.

Ve výsledku mapa a její indikátory slouží hlavně jako podpůrný nástroj pro připravovaný návrh, který bude zohledňovat zdraví půdy a její obnovu, ale také jako nástroj pro projekty Mise EU: Půda.

Více informací k metodologii a indikátorům najdete na stránkách Evropské komise.

Mapu zobrazující degradaci půdy najdete na stránkách EU Soil Observatory.