Přihlaste se do evropské soutěže o nejlepší sociální inovaci!

CZELO

Přihlášky lze podávat do 30. května 2023. 

Evropská komise spustila přihlašování do 11. edice evropské soutěže o nejlepší sociální inovaci (European Social Innovation Competition), která je v rámci programu Horizont Evropa podporována a financována Evropskou radou pro inovace (EIC). Soutěž oceňuje sociální inovace a inovátory, kteří přicházejí s řešeními, jak čelit společenským problémům. 

Letošní ročník se tematicky zaměří na boj s energetickou chudobou ve spojitosti s iniciativou REPowerEU. Navrhovaná řešení se mohou například zabývat monitoringem, modely oceňování, výrobou, spotřebou a úsporám energie nebo investicím. Inovativní řešení by měla vyústit v nové či přizpůsobené služby, podpořit technologický vývoj nebo formovat nové obchodní modely. Soutěž bude oceňovat jak technologické, tak i netechnologické sociální inovace. 

První tři výherci obdrží finanční odměnu ve výši 50 000 eur. 

Soutěž je otevřena pro sociální inovátory z členských států EU a zemí přidružených k programu Horizont Evropa. Přihlášky lze podávat do 30. května 2023. 

Více informací společně s pravidly soutěže naleznete na webu EIC