Do ČR míří další ERC Advanced Granty!

CZELO

ERC zveřejnila výsledky výzvy Advanced Grants 2022. Úspěch slaví i čtyři české instituce.

Do výzvy bylo podáno 1650 žádostí, z nichž uspělo 218 projektů. Celková úspešnost ve výzvě tak byla kolem 13 %. Ocenění výzkumníci budou realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech ve 20 členských státech EU a přidružených zemích, přičemž nejvíc projektů poputuje do Německa (37 grantů), Velké Británie (35) a Francie (32). Vítězové tentokrát reprezentují 27 národností, v absolutních číslech vedou Němci (36 výzkumníků), Francouzi (32), Italové (21) a Britové (19).

Úspěch slaví i Česká republika, a to se čtyřmi oceněnými projekty. Projekty budou realizovány na univerzitě v Pardubicích, Českém vysokém učení technickém a dvou ústavech Akademie věd ČR – Fyzikálním ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie ČR.

Více informací naleznete na webu Evropské rady pro výzkum.