Proběhla již 13. edice školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky

CZELO

Další edice školení se uskuteční na podzim letošního roku. Pro více informací sledujte naše webové stránky.

Ve dnech 29. - 31. března 2023 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4. Školení se celkově účastnilo 34 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Lotyšsku, Slovinsku, Chorvatsku, Francii a Portugalsku. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Společným cílem kanceláří je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu. 

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na program Horizont Evropa.

V rámci školení měli účastníci možnost prezentovat své instituce a navázat nové kontakty pro budoucí možnou spolupráci. Pozornost byla věnována také správnému podávání žádostí a novinkám ve financování v rámci Horizontu Evropa, jako je financování paušálními částkami. Program byl doplněn o zkušenosti expertů s hodnocením projektových návrhů, představení platformy Horizon Dashboard či o interaktivní workshop se zaměřením na metodologii projektového managmentu PM2. Zástupci Evropské komise následně představili agendu nového Evropského výzkumného prostoru se specifickým zaměřením na akci č. 17, která se věnuje podpoře projektových manažerů. Poslední den semináře byly v rámci interaktivních skupin rozebírány koncepty otevřené vědy a plány genderové rovnosti, které jsou kritériem způsobilosti pro projektové žádosti. Diskuze proběhly také na téma otevřené vědy či rozšiřování účasti v programu Horizont Evropa. Program školení naleznete v příloze. 

Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční na podzim 2023 a o jeho konání vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek, na LinkedIn a Facebooku

Sedm českých účastníků a účastnic zastupovalo následující instituce: 

  • Martina Fucimanová - Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Veronika Křižaničová - Ostravská univerzita
  • Jana Lachmann - UNICO
  • Petra Stočesová - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Filip Zrno - Akademie věd ČR
  • Lenka Polačiková - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i.